Ha az Úr küld, menni kell

Templomszentelés Tarnócon

2002. december 27., 01:00 , 102. szám

Megújult templomban köszönthette im­már az ungtarnóci református egyházközség a karácsonyt. Aranyvasárnap dél­után­ján hálaadó istentisztelettel adták bizonyságát Isten nagylelkűségének, amelyet a mintegy féléves felújítás alatt naponta megtapasztalhattak.

– Ha áldott helyre küld az Úr, szívesen teszünk eleget a küldetésnek – mondta ünnepi prédikációjában Balogh János Ung egyházmegyei esperes Jeremiás történetének kapcsán. – Máskor oda küld, ahová nem jó kedvvel megyünk. Ahogy azonban a cseppnyi olaj és a maroknyi liszt nem fogyott el a sareptai házból, úgy sokasítja meg kicsiny lelkierőnket az Úr ma is.

A tarnóci gyülekezet soha nem volt nagy lélekszámú, hangsúlyozta Fényes Endre helyi lelkipásztor a gyülekezet múltjának ismertetésekor, Isten számára azonban a 70 tagú közösség is éppoly fontos, mint a nagy gyülekezetek. Köszönetet mondott a felújításban segítő Dorcas és a Stichting Hulp Ost Europa segélyszervezeteknek, valamint mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak az Isten házának megszépüléséhez. A lelkészek köszöntéseit követően a vasárnapi iskolások kedveskedtek műsorral a megjelenteknek, majd Balogh János esperes kérte Isten áldását a hajlékra és a gyülekezet életére.

O. T.