Cserkészpróba a honfoglalás szellemében

2014. május 29., 06:46 , 698. szám

A Csapi 3. Sz. Gr. Széchenyi István Cserkészcsapat május 25-én tartotta meg a kiscserkészpróbával egybekötött avatóünnepségét. Az esemény során a szervezet által tavaly ősszel toborzott őrsök kiscserkészei tehettek bizonyságot ügyességről, tudásról, magyarságtudatról.

Molnár Beáta, a Csapi 3. Sz. Gr. Széchenyi István Cserkészcsapat vezetője lapunk tudósítójának elmondta, hogy az esemény lebonyolítására erdős terepen, tereppróba keretében került sor. A kiscserkészek próbatétele az életkorukhoz igazodott: a szervezők által meghatározott feladatokat egy ún. „keretmese” tartalmazta, melynek A magyarok bejövetele címet adták. Ami a próba menetét illeti: az egy-egy kisfiúból és kislányból álló csapatoknak meghatározott terepszakaszokon elhelyezett állomásokat kellett felkeresniük. Minden ilyen ponton egy feladatot magába foglaló „élethelyzet”, valamint a magyar folklór és hitvilág képviselőinek öltözött „vizsgabiztosok” várták őket. A feladatok megoldásához a kiscserkészeknek tudásuk teljes tárházát be kellett „vetniük.” Így pl. a gyerekeknek egy segítő szándékú feladat megoldásának keretében csomózniuk kellett, míg más helyen tisztálkodási feladatokat kellett megoldaniuk, volt magyarságismereti próbatétel is. Ez utóbbi esetében magyar nemzetünk címereit és jelképeit kellett bemutatni a próbát számon kérő „sámánnak.”

A próba végén a Csapi 3. Sz. Gr. Széchenyi István Cserkészcsapat tisztjei értékelték a kiscserkészek teljesítményét. Ennek révén végül tizenegyen tehették le fogadalmukat, majd a felavatás „szertartására” került sor, melynek során a kiscserkészek megkapták nyakkendőjüket is a meghívott szülők, rokonok és barátok jelenlétében.

A csapat életében impozáns eseményt vidám uzsonnázás és közös beszélgetés zárta.

F.Zs.