Diplomaosztó a Rákóczi-főiskolán

2014. július 17., 07:15 , 705. szám

171 diák kapott oklevelet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanévzáró, diplomaosztó ünnepségén, július 10-én.

A rendezvény kezdetén Rákóczi-korabeli viseletekbe öltözött főiskolai hallgatók vitték be a történelmi és nemzeti zászlókat, mögöttük vonultak be az ünnepi főiskolai tanácsülés meghívott vendégei és a főiskolai tanács tagjai a rendezvénynek hagyományosan helyet adó beregszászi református templomba. A padsorokat megtöltötték a végzős hallgatók és oktatóik, hozzátartozóik, valamint a magyar kormányzat képviselői, a magyar külképviseletek vezetői és több anyaországi felsőoktatási intézmény képviselői, továbbá a kárpátaljai társadalmi szervezetek, a történelmi egyházak meghívott képviselői, küldöttei.

Elsőként Maksai Attila, a Beregszászi Református Egyházközség lelkésze, főiskolai lelkipásztor köszöntötte az ünnepség résztvevőit, majd elénekelték nemzeti himnuszunkat és a főiskola himnuszát, a Rákóczi Ferenc bús éneke című kuruckori éneket.

A meghívott vendégek köszöntése után Szikura József, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora mondott ünnepi beszédet, hangsúlyozva: „Ma átadjuk a várva várt szakmai okleveleket a végzősöknek. Ezek az oklevelek hivatalos jogot adnak arra, hogy képesítésüknek megfelelő munkát vállaljanak, remélhetőleg olyan munkát, hivatást, amely mindannyiuk számára biztosítja majd az anyagi és erkölcsi megbecsülést.”

Tóth István beregszászi magyar főkonzul beszédében emlékeztetett: „Elismerés illeti a gyermekeiket taníttató szülők áldozatvállalását, valamint a tanárok munkáját. Amikor áldozatvállalásról beszélünk itt, Kárpátalján, nem üres frázisokat puffogtatunk. Bár a főiskola mindent elkövet azért, hogy anyagiak ne terheljék a diákokat és a szülőket, az élet azért mégis költségekkel jár. Befektetni a tudásba azt a hitet, azt a meggyőződést jelenti, hogy nekünk, magyaroknak van jövőnk itt, Kárpátalján. Biztatásként elmondhatom, hogy a jövő támogatásában a magyar kormány erre garanciát jelent.”

Sándorné dr. Kriszt Éva, a Magyar Rektori Konferencia társelnöke, a Budapesti Gazdasági Főiskola rektora egy, a kerítéseken túlnyúló fához hasonlította a magyar felsőoktatást, „amely csak akkor tud növekedni, ha minden sejtje együttműködik” – majd hangsúlyozta: „Ünnepelni jöttünk ma össze, nem is akármilyen ünnepre: a tudás, az értelem nyer ma itt megkoronázást… Gondolják végig, hogy ki mindenki segítette önöket ezen az úton, és köszönjék meg szüleiknek, családtagjaiknak, tanáraiknak, mindazoknak, akiknek köszönhetik, hogy idáig eljutottak.”

Az alapítók nevében Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnöke köszöntötte a diplomázó diákokat: „Kedves diákok, ti most az életre való felkészülés állapotából átkerültök az élet teremtésének és alakításának az állapotába, ami természetesen nagy felelősséget ró rátok. Mint minden generációnak, nektek is át kell adnotok a jövőnek mindazt, amitek van. Legfőképpen három dolgot: Át kell adnotok az életet, hiszen családapaként és családanyaként ti is letéteményesei vagytok nemzetünk megmaradásának. Át kell adnotok az ismeretet és a tudást, hiszen ezért jöttetek a főiskolára, ezt az életpályát választottátok magatoknak. Harmadszor, de nem utolsósorban át kell adnotok a szeretetet, amely minden emberi életnek a lényege, magva, és amely minden igaz öröm forrása.”

A végzős hallgatók nevében a matematika szakos Somi István mondott köszönetet mindazoknak, akik mellettük álltak diákéveik alatt: „Elsősorban hálásak vagyunk azért, hogy mindazt a tudást, amit megszereztünk, anyanyelvünkön szerezhettük meg. Köszönjük, hogy vannak, akik ezt fontosnak tartják, és nap mint nap küzdenek azért, hogy ezt az utánunk jövők is megtehessék.”

Dr. Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola elnöke évértékelő beszédében elmondta: a főiskolán a mostani tanév 987 hallgató számára ért véget. Közülük ukrán, államilag akkreditált képzésben 617-en tanulhattak, 370-en nem akkreditált speciális képzésben vettek részt, rajtuk kívül 180 személy tanult még valamilyen nyelvi kurzuson. Összességében így 1167 személy koptatta iskolánk padjait, részesült valamilyen szintű képzésben intézményünkben. Idén 171 végzős hallgató kapja meg végzettségét igazoló BSc- és SSc-szintű oklevelét. Közülük 20-an egyidejűleg két szakból is diplomát kapnak. Pallay Katinka tanító szakos hallgató kitüntetéses specialiszt szintű diplomát vehet át. Az elnök asszony elmondta, hogy előzetes információi szerint a végzős hallgatók közül négyen nyújtották be jelentkezésüket doktori iskolába, öt hallgató jelentkezett MSc-szintű képzésre külföldre. Az oktatást 90 főállású, 15 másodállású oktató, 4 főállású kutató, 83 technikai adminisztratív állományú munkatárs látja el. A tanári állományban 9 főállású és két másodállásban foglalkoztatott akadémiai doktor munkálkodik, 40 főállású és 7 másodállású kandidátus tanít. Ezenkívül még nyolc oktatónak van PhD-fokozata, akik egyelőre nem honosíttatták tudományos címüket Ukrajnában. Az angol szakos diákok munkáját két anyanyelvi lektor segítette. Orosz Ildikó beszédében egyebek mellett részletesen beszámolt a főiskolán működő tudományos műhelyek kutatásairól, az intézmény nemzetközi és belföldi intézményes kapcsolatairól, a főiskolán megszervezett tudományos konferenciákról és kiállításokról, valamint a tanárok által írt és szerkesztett kiadványokról, jelentősebb publikációkról. A főiskola elnöke beszámolt az anyagi eszközök bővüléséről: az elmúlt tanévben 550 ezer hrivnya értékben történt eszközfejlesztés. Elmondta, hogy a főiskolán folyó, országosan is jelentősnek számító beruházásokat a magyar állam támogatásával oldották meg, e nélkül a támogatás nélkül az intézményt sem tudnák működtetni, hisz a főiskola megalakulása óta nem kapott ukrán állami támogatást. „Intézményi zászlónk egyik választott jelmondata, melyet a Rákóczi-zászlóktól kölcsönöztünk: »Az Isten az igaz ügyet nem hagyja el« Ebben reménykedhetünk…”– mondta végül a főiskola elnök asszonya.

Az ünnepi beszédeket és köszöntőket követően került sor a végzős hallgatók fogadalomtételére, melynek szövegét Hladonik Gergely angol szakos hallgató olvasta fel, majd Orosz Ildikó és Szikura József átadta a főiskola végzős diákjainak a diplomákat.

A „Gaudeamus igitur...” kezdetű diákdal eléneklése után az ünnepség zárásaként a történelmi egyházak képviseletében Gulácsy Lajos nyugalmazott református püspök, Seres János református esperes, Michels Antal római katolikus esperes és Levcsenkó Róbert görögkatolikus helyettes esperes kérte Isten áldását a főiskola végzőseire.

Badó Zsolt