Komjáthy Jenő: A boldogság mi?

2014. szeptember 25., 07:00 , 715. szám

A boldogság mi? Önfelejtés,

Örvény fölött mosolygva lejtés.

 

A boldogság mi? Nyugalom,

Virágos, enyhe sírhalom.

 

A boldogság mi? Szép önösség,

Hideg sugárod, büszke fönnség!

 

A boldogság mi? Hatalom,

Gőg a kényúri homlokon.

 

A boldogság mi? Röpke mámor

Az élvek légi poharából.

 

A boldogság mi? Szerelem,

Mely üdvözít, mert végtelen.

 

A boldogság mi? Összhangzat,

Fájdalmak szülte égi magzat.

 

A boldogság mi? Győzelem

A kínokon, az életen.

 

Komjáthy Jenő életművét olyan hídként szokás emlegetni, mely a romantika és a modernség világát köti össze. Nagyon leegyszerűsítve azt is mondhatnánk, hogy mások mellett ő az egyik legfontosabb megalapozója annak a személyiségszemléletnek, aminek aztán Ady Endre tudott lenyűgöző módon hangot adni. Hogy Komjáthy Jenő szemléletéről és „összekötő kapocs” szerepéről meggyőződhessünk, több versével kellene megismerkednünk, mert A boldogság mi? című költemény mindössze jelzés értékű ebben a tekintetben. És még e jelzés észleléséért is tennünk kell. Érdemes összevetnünk „A boldogság mi?” kérdésre adott valamennyi választ. Ám korántsem elegendő, ha csupán a kérdés közvetlen közelében álló „válasz-szavakat”, illetve szókapcsolatokat vetjük össze, hiszen azok önmagukban nem nyújtanak eligazítást. Valamennyi versszak második sorában rejlik a lényeg, hiszen arra a kérdésre, hogy mi a boldogság, az „önfelejtés, „nyugalom, „szép önösség”, „hatalom”, „röpke mámor”, „szerelem”, „összhangzat”, „győzelem” olyan tömör válaszok, amelyek magyarázatát mindig a versszak második sora foglalja magába. Vizsgáljuk meg a verset e szempont szerint…

Penckófer János8