Milyen okmányok szükségesek az idős személy feletti gyámság elrendeléséhez?

2015. január 28., 15:29 , 733. szám

„Kérem, írja meg, milyen dokumentumok szükségesek ahhoz, hogy 90 éves nagymamám gyámjává nyilvánítsanak?”

Ukrajna Polgári Törvénykönyve 58. paragrafusa értelmében a 14. életévüket betöltött személyek felett csak abban az esetben állapítható meg gyámság, ha cselekvőképtelennek nyilvánították őket. Ehhez a bíróság határozatára van szükség, amellyel az idős nagymamát cselekvőképtelennek mondják ki, s egyúttal gyámság alá helyezik. Ezután, a bíróság döntése alapján, a gyámhatóság előterjesztésére és jóváhagyásával kijelölik a gyámot.
Az Ukrajna Állami Család- és Ifjúságügyi Bizottsága, az Oktatási, az Egészségügyi, valamint a Munkaügyi és Társadalompolitikai Minisztériumok által 1999. május 26-án jóváhagyott (№ 34/166/131/88) A gyámság szabályai című dokumentum 3.3-as pontja felsorolja azokat a dokumentumokat, amelyek alapján a gyámhatóság kijelöli a gyámot:
– az állami, társadalmi szervezetek értesítései vagy a polgár (polgárok) által benyújtott kérvény (kérvények);
– a gyámságra szoruló személy keresztlevelének, vagy egyéb, az életkorát igazoló dokumentumnak a másolata;
– a szülők haláláról kiállított igazolás, a polgárt nyomtalanul eltűntté vagy halottá nyilvánító bírósági határozat, esetleg más olyan dokumentumok másolatai, melyek alátámasztják a gyermek nevelésének lehetetlenségét (amennyiben a gyámságot felnőtt korú személy felett rendelik el, az őt cselekvőképtelenné nyilvánító bírói határozat másolatára van szükség);
– a gyámságra szoruló személy életkörülményeinek vizsgálatáról felvett jegyzőkönyv és tulajdonának jegyzéke;
– a gyámságot igénylő személy (amennyiben korábban önálló életvitelt folytatott) és a leendő gyám egészségügyi igazolásai;
– igazolás a leendő gyám lakóhelyéről és nyilatkozata, amelyben vállalja a gyámsággal járó kötelezettségeket;
– a leendő gyám életvitelének ellenőrzéséről felvett jegyzőkönyv, valamint a gyám lakóhelye szerint illetékes gyámhatóság következtetése arról, alkalmas-e a szóban forgó személy a gyámsággal kapcsolatos kötelezettségek ellátására;
– egészségügyi intézmény által kiállított igazolás arról, hogy a leendő gyám családjában nem fordulnak elő olyan betegségek, amelyek kizárnák a gyámságot igénylő személy elhelyezését körükben;
– dokumentum a lakóterület hozzárendeléséről a gyermekhez.
Mint látható, A gyámság szabályai 3.3-as pontja a kiskorú és a felnőtt gyámságra szorulókra egyaránt vonatkozik, ezért célszerű a helyileg illetékes gyámhatóságnál pontosítani a szükséges dokumentumok listáját.

hk