Feltétlen hűség és ragaszkodás a nemzethez

2015. január 28., 15:53 , 733. szám

Január 22-én, a magyar kultúra napján a beregszászi posta épületének falán elhelyezett Kölcsey-emléktábla előtt rótták le tiszteletüket nemzeti imánk alkotója előtt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Beregszászi Városi Szervezetének tagjai.

A megemlékezés Molnár D. István, a városi szervezet elnökének köszöntőjével kezdődött, aki arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy Kölcsey Ferenc, a magyar kultúra egyik legnagyobb alakja 1823. január 22-én Beregszásztól mindössze 13 kilométer távolságra írta meg a Himnusz – A magyar nép zivataros századaiból című versét, mely aztán minden magyar ember himnusza, egy egész nemzet imádsága lett. Kiemelte: ez a mű különbözőségével kiemelkedik a világ himnuszai közül, hiszen nem az uralkodót, az állam mindenek felettiségét dicsőíti, hanem a legfontosabb dologról szól – Isten áldását kéri a magyarok nemzetére. Éppen ezért ez a magyar nemzet egyik legnagyobb identitásépítő és megtartó alkotása, hiszen csak azok a nemzetek maradtak meg az évszázadok során, amelyek erős nemzeti identitással rendelkeztek. Az identitás pedig nem más, mint feltétlen hűség és ragaszkodás egy olyan nemzethez, amelyhez az embert származása fűzi. Ennek alkotójaként tartandó számon a nyelv, a vallás, a kultúra, mindazon anyagi és szellemi javak, amelyeket őseink az évszázadok során összegyűjtöttek és ránk hagyományoztak. A ma emberének pedig különösen fontos, hogy ezt a tudást megőrizze, lehetősége szerint gyarapítsa, s később továbbadja a következő nemzedéknek – ebben rejlik a magyar kultúra, a magyar nép, nemzet megmaradása.
A megemlékezést nemzeti imánk eléneklése zárta, majd a jelenlévők elhelyezték koszorúikat az emléktáblán.

Espán Margaréta