Közigazgatási reform és mobilizáció

2015. január 28., 16:55 , 733. szám

Ülésezett a KMKSZ Választmánya

Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola épületének Esztergom termében tartotta soros választmányi ülését a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség január 24-én, ahol az ukrajnai közigazgatási reform, a kettős állampolgárság és a katonai mozgósítás kérdéseit vitatták meg, majd átadták az idei Fodó Sándor-díjakat és a Fodó Sándor-ösztöndíjat. A Választmány nyilatkozatot fogadott el a háborús cselekményekkel, a mobilizációval, a közigazgatási reformmal, és a kettős állampolgársággal, valamint a magyar iskolák tankönyvellátásával kapcsolatban.

A választmány tagjai egyperces néma felállással emlékeztek meg a kelet-ukrajnai harcok ártatlan áldozatairól.
Dr. Brenzovics László elnöki beszámolójában az ország helyzetét elemezve kijelentette: A mélyülő válságból a kiút, sajnos, nem látszik. Ukrajna kettős szorításban van, egyik oldalról a háború, amely lassan egy éve tart, a másik szorítás pedig az ország gazdasági helyzete. A háborúnak fegyveres megoldása nincs, mert aszimmetrikusak az erőviszonyok, egy sokkal erősebb fél játszadozik egy gyengébbel. A parlament által elfogadott költségvetés nem reális, teljesen nyilvánvaló, hogy külföldi segítség nélkül a költségvetés egyensúlya jelen állapotok között nem igazán tartható fenn. És nem látszik a Nyugat részéről sem az az önzetlen segítség, amit Ukrajnának kellene nyújtani ebben a helyzetben. Ezen körülmények között kell most nekünk itt megmaradni, és mindent megtenni annak érdekében, hogy a kárpátaljai magyarság a szülőföldjén megmaradhasson– hangsúlyozta Brenzovics László.
A részleges mozgósítás kapcsán a KMKSZ elnöke elmondta: „Ebben a helyzetben rendkívül nagy megfontoltságra és bölcsességre van szüksége mindenkinek. Mert külföldről, egy biztonságos államból könnyű bölcs tanácsokat osztogatni, sokkal nehezebb ilyen körülmények között bölcs döntéseket hozni, amelyek nem sodorják veszélybe a közösséget. Azt hiszem, hogy a KMKSZ és egész Kárpátalja vezetésének a legnagyobb eredménye az volt, hogy sikerült vidékünkön megőrizni a békét. Ne felejtsük el, hogy az országban a közrend felbomlott, és több mint egymillió fegyver van magánkézben. Nem árt ezt a destabilizációs faktort is figyelembe venni.”
A helyzetértékelését zárva a KMKSZ elnöke hangsúlyozta: „Sajnálatos módon a kárpátaljai magyarság újra olyan zónában van, ami a lehetőségeit a sorsa meghatározásában igencsak leszűkíti. Azonban ez nem jelenti azt, hogy nem kell tennünk semmit, hanem a saját feladatainkat ezen körülmények között is el kell, hogy végezzük. Meg kell tennünk, amit lehet.”
Az elnöki beszámolót követően a választmány döntött arról, hogy a KMKSZ az idei közgyűlését Beregszászban tartja. Majd Ukrajna közigazgatási reformjával kapcsolatban Darcsi Karolina, a KMKSZ politikai titkára tájékoztatta a Választmányt. Brenzovics László a kérdés kapcsán leszögezte: „Nekünk, akik nem vagyunk kezdeményezői és különösebb támogatói ennek a reformnak, törekednünk kell arra, hogy ha már végbemegy, akkor ne a mi akaratunk és elképzeléseink ellenére menjen végbe. Késznek kell lennünk arra – amrie mi készülünk is hogy ezek az elképzelések ne a magyarság kárára valósuljanak meg. Egyébként csak ott lehet stabil közigazgatást megteremteni, ahol minden tényezőt, így a nyelvi és nemzetiségi tényezőt is figyelembe veszik.”
Orosz Ildikó hozzászólásában figyelmeztette a KMKSZ Választmányát arra, hogy a tervezett közigazgatási reform komoly veszélyeket jelent a kárpátaljai magyar iskolarendszerre is, amire ugyancsak fel kell készülni.
A kettős állampolgárság kapcsán a KMKSZ elnöke elmondta: „Az ukrán parlament jogi főosztályának tanulmánya értelmében, az ukrán alkotmánynak az a passzusa, mely szerint az ukrán állampolgárság egységes, nem azonos a kettős állampolgárság tilalmával. Az említett passzus csak azt mondja ki, hogy az országban nem lehet külön donyecki és kárpátaljai állampolgárság. Az állampolgárságról szóló törvény kibontja, kimondja, hogy milyen okai lehetnek az állampolgárság elvesztésének. Fel van sorolva többek között az is, hogy oka lehet az ukrán állampolgárság elvesztésének, ha valaki más állampolgárságot vesz fel. De az nincs kibontva, hogy ennek mi a mechanizmusa. Ugyanakkor az ukrán alkotmány világosan rögzíti, hogy senkit nem lehet akarata ellenére megfosztani az ukrán állampolgárságától. Egyetlen módja van, ha valaki önként lemond az állampolgárságáról, és ennek van egy rendkívül bonyolult mechanizmusa, még fizetni is kell érte. Ez a jogi helyzet, és nem az, amit ebben a nehéz helyzetben provokátor emberek mondanak.”
Barta József, a KMKSZ alelnöke, a Nagyszőlősi Középszintű Szervezet elnöke a katonai mobilizáció negyedik hullámával kapcsolatban tájékoztatta a Választmányt, amely egészen augusztus végéig tartana. Ennek a mobilizációnak a során összesen 104 ezer tartalékos katonát és katonatisztet képeznének át és vinnének a harci övezetbe szolgálatra. A negyedik mozgósítási hullám a tervek szerint három szakaszból állna, az első szakasz kilencven napig tartana, amely során 50 ezer embert mozgósítanának az országból. Ezen belül az 1 250 000 lakosú Kárpátaljáról 3 ezer embert, ami a duplája az ukrajnai aránynak, a Beregszászi járásból 253 személyt terveznek behívni, ami 1,4 szerese a már egyébként is dupla kárpátaljai aránynak.
A mobilizációval kapcsolatos gyakorlati kérdésekre dr. Farkas-Kordonec Gabriella ügyvéd válaszolt. Ugyancsak ő az, aki a KMKSZ „mobilizációs forróvonalán” tájékoztatást nyújt.
A Választmány nyilatkozatot fogadott el a háborús cselekményekkel, a mobilizációval, a közigazgatási reformmal és a kettős állampolgársággal, valamint a magyar iskolák tankönyvellátásával kapcsolatban, melyet lapunk 2. oldalán olvashatnak.
A választmányi gyűlés végén Brenzovics László ünnepélyesen átadta a Fodó Sádor-díjat Gerendely Béla tiszakeresztúri magyartanárnak, dr. Jakab Lajos badalói családorvosnak és Kótyuk Zsolt szürtei és tiszasalamoni református lelkésznek, akik az elmúlt időszakban sokat tettek a kárpátaljai magyarság fennmaradásáért és fejlődéséért, illetve a Fodó Sándor-ösztöndíjat a viski Váradi Enikő, az Ungvári Nemzeti Egyetem hallgatója kapta.
A KMKSZ választmányi ülésén vendégként részt vett Ljubka Katalin, Magyarország Miniszterelnöksége Nemzetpolitikai Államtitkárságának osztályvezetője, Nagy Klára, a Nemzetpolitikai Államtitkárság referense, Bacskai József ungvári és Szalipszki Endre beregszászi magyar főkonzul, Mélykuti Ferenc beregszászi magyar konzul, valamint Kulin Zoltán, az Ungvári Rádió- és Telvíziótársaság vezérigazgató-helyettese.

dózsa