A felújított épületektől a romladozó építményekig

2015. február 3., 17:01 , 734. szám

„Nem a jóakarat hiányzik, hanem a pénz”

Hogy egy város lakói és látogatói jól érezzék magukat az adott településen, az is szükséges, hogy ne málladozó vakolatú házak, hanem szépen karbantartott épületek vegyék őket körül, melyek felüdítik a szemet. S az is fontos, hogy minél teljesebben sikerüljön megőrizni a városközpontok eredeti stílusát, hangulatosakká téve azokat. Az eredetileg zömmel neobarokk és szecessziós épületekkel rendelkező Beregszász esetében sincs ez másként.

– Városunkban is van egy sajátos stílussal rendelkező központ, és természetesen vannak új lakónegyedek – indítja beszélgetésünket Ivan Ivanovcsik, Beregszász főépítésze. – Az építészeti osztály igyekszik odahatni, hogy a központ épületein végzett munkálatok során őrizzék meg az eredeti stílust. Egy-egy, több lakásnak otthont adó ház felújításakor, újrafestésekor is tárgyalunk a lakókkal, hogy ne térjenek el az eredeti külsőtől, s például egyforma festékkel lássák el az utcára néző külső falat, ám ez, sajnos, nem jár mindig sikerrel. Ha pedig egy ház kibővítésekor a tulajdonos új elemekkel keveri az originális stílust, nem tudjuk adminisztratív úton felelősségre vonni az illetőt, mert ez nem a mi hatáskörünk, csak az Ukrajnai Építészeti és Építésügyi Hivatal járhat el az ügyben, melynek legközelebbi fiókintézete Ungváron található. S ugyanígy, az ellen sem tudunk fellépni, ha az új lakónegyedekben megbontják a homlokzatokat az erkélyek beépítésével. Természetesen illegális dologról van szó, de ebben az ügyben is csak a fent említett állami hivatal járhatna el. A volt Bethlen–Rákóczi-kastély – melynek külső falain repedések futnak végig – állami jelentőségű műemlék, így csak állami felhatalmazással rendelkező restaurációs intézetek végezhetnék el a szükséges munkálatokat, az állami költségvetésből. A Méhes-, illetve a Kubovits-palota viszont helyi jelentőségű műemlék, de nagyon rossz állapotban vannak. Először is a tetőszerkezetet kell helyreállítani, és állagmegőrzésre van szükség, azután lehet csak szó a restaurálásukról. A Méhes-palota tetőszerkezetének felújítása már megkezdődött, s szeretnénk mi restaurálni minden műemléket, nem a jóakarat hiányzik, hanem a pénz…
Vannak, persze, példák a kö­zelmúltból is a városkép szépítésére, ám a felújítások zömmel nem a városi költségvetésből finanszírozódtak. Beszélgetőtársam első helyen illeti a magyarországi pénzekből felújított Rákóczi-főiskola, az egykori törvényház épületét, s jelenleg is zajlik a Privat Bank helyi jelentőségű műemlék státuszt élvező épületének a restaurációja, a Hősök terén álló, a Fehér Kő éttermet is magába foglaló leendő szálloda-étterem komplexum építése-felújítása, mely építészetileg illeszkedni fog a városközpont arculatához. S magát a Hősök terét és az ottani parkot is meg akarják szépíteni, ahogy a Kossuth teret is felújították, ahol korhű lámpaoszlopokat állítottak fel. Csak sajnos, sokan illegálisan hirdetéseket ragasztgatnak ki az oszlopokra, a ragasztóval rongálva a lámpaoszlopok felületét, munkát adva azok letisztogatóinak…
– Kidolgozásra került az Aqua-park felújításának tervdokumentációja. Költségvetési összegekből elvégeztük a Beregszászi 16. Számú Óvoda restaurálását. Készítettünk egy autóbuszmegállót a járási kórház Muzsalyi úti bejáratánál, most pedig egy újabb autóbuszmegállót építünk a Bohdan Hemelnickij utcában. Készülnek az új, ukrán és magyar nyelvű utcanévtáblák– folytatja beszélgetőtársam. – A római katolikus egyházközség befejezte Bethlen utcai épületének rekonstrukcióját. Helyreállításra került a Zrínyi utcai zsinagóga. Az Eisberg cég nagyon szépen restaurálta székházát, s elmondhatjuk, hogy ha egy tulajdonosnak van rá pénze, és ad magára, ízlésesen felújítja a tulajdonában álló épületet…
Mit fűzhet mindehhez még hozzá az újságíró? Talán csak annyit: nem ártana, ha a városi illetékeseket is felhatalmaznák rá, hogy adminisztratív úton vonják felelősségre a lakóházukat eredeti mivoltukból kiforgató vagy elcsúfító személyeket. Beregszász egykor gyönyörű város volt, aminek nemrég helyreállított vagy szépségüket megőrzött épületei némaságukban is beszédes tanúi. De ki tudja, mikor lesz rá annyi pénz, hogy az egész történelmi központ visszanyerje régi fényét, s elsősorban a legrosszabb helyzetbe került helyi jelentőségű műemlékeket, az egykor gyönyörű szecessziós Kubovits- és a Méhes-palotát megmentsék a tönkremeneteltől?

L.M.