Nyilatkozat

2015. február 3., 20:01 , 734. szám

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség értetlenül áll azon tervek előtt, amelyek rendeleti úton korlátoznák a hadköteles állampolgárok határátlépését.
Szövetségünk határozottan kiáll az ukrán törvények és az alkotmány által garantált alapvető szabadságjogok betartása mellett. Ukrajna Alkotmánya II. fejezetének 33. cikkelye egyértelműen kimondja, hogy „Mindenki számára, aki jogosan tartózkodik Ukrajna területén, szavatolják a szabad mozgást, a lakóhely szabad megválasztását, Ukrajna területe szabad elhagyásának jogát, kivéve a törvény által meghatározott korlátozásokat.”
A kezdeményezett korlátozás az ukrán alkotmány mellett ellentmond az Európa Tanács által kiadott és Ukrajna által is aláírt Emberi Jogok Európai Egyezményében foglaltaknak, mely dokumentum kiegészítő jegyzőkönyve 2. cikkelyének 2. pontja egyértelműen leszögezi, hogy „Mindenki szabadon elhagyhat minden országot, beleértve a saját országát is.”
Szövetségünk felhívja az illetékesek figyelmét, hogy alapvető emberi, állampolgári és szabadságjogok korlátozását a hatályos nemzetközi szerződések és ukrán törvények szerint kizárólag törvényi úton lehet eszközölni. Sem elnöki, sem kormányrendelettel nem korlátozhatják ezen jogokat, továbbá, mivel Ukrajnában nincs kihirdetve a hadiállapot, felszólítjuk az illetékeseket, hogy a nemzetközi dokumentumoknak, valamint az ukrán törvényeknek és Alkotmánynak megfelelően továbbra is biztosítsák a szabad határátlépés jogát.

A KMKSZ Elnöksége