Fenolftalein-háború Nagyberegen

2015. július 22., 11:19 , 758. szám

Július 13. és 18. között a Nagyberegi Református Líceumban zajlott a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) most 15. alkalommal megrendezett Természetvédelmi és Természetismereti Tábora.

Ahogy a Pedagógusszövetség többi nyári tábora, úgy a természetismereti tábor is azt a célt szolgálja, hogy ne csupán szórakozási lehetőséget biztosítson a gyerekeknek, hanem közben értékes és érdekes ismeretekkel ruházza fel őket – ezen tábor esetében a környezetvédelem és a környezetismeret terén, mindezt pedig közvetlen tapasztalatszerzésen keresztül – tájékoztatott Kohut Erzsébet, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Biológia és Kémia Tanszékének tanára, a tábor vezetője. Az általános és középiskolai biológiaórák keretén belül ugyanis nincs lehetőség arra, hogy tapasztalati úton ismerkedjenek a tanulók a természettel. Épp ennek ellensúlyozására jött létre 15 évvel ezelőtt a tábor.

 Az elmúlt években több olyan hagyomány született a tábor keretén belül, amelyről idén sem feledkeztek meg a szervezők, nevezetesen Kohut Erzsébet, Keresztyén Hidi Andrea, a Nagydobronyi Középiskola tanára, Molnár Attila, a Rákóczi-főiskola diákja, Kohut Gergely, az ELTE hallgatója és Molnár Ferenc, a beregszászi főiskola munkatársa.

Idén is kapott minden táborozó egy terepnaplót előre elkészített feladatokkal, rövid leírásokkal, amelyet minden programon felhasználtak. A feladatokat a tábor során és az iskolai tananyagban megtanultak alapján kellett megoldaniuk, végrehajtaniuk, és a megoldásokat rögzíteniük a csapatoknak. A terepfoglalkozások felépítését a szervezők mindig úgy alakítják, hogy azokban folytonosság is legyen, ugyanakkor a rendszeresen visszajáró gyerekek ne ugyanazokkal a feladatokkal találják szemben magukat, mint az előző években. Sor került a növény- és az állatvilágot célzó foglalkozásokra (előbbiben növénymorfológiai ismereteket kellett megszerezni, utóbbiban kullancsokat fogni), illetve kenyérlángossütésre is. Utóbbival nem csupán a néphagyomány részét képező kenyérsütést kívánták feleleveníteni, hanem bővebb ismeretekkel szolgálni a kenyérről, a kenyérsütés történetéről, a gabonáról is. Megismerkedtek továbbá a túrázáshoz szükséges ismeretekkel, érdekes kísérleteket végeztek.

Sor került egy éjszakai túrára, és egy kirándulásra is. Utóbbi esetében a résztvevők mindig egy természetvédelmi területet vagy egy történelmi nevezetességet keresnek fel, így idén a munkácsi várba látogattak el. A csapatoknak az önálló munka és a megismerés jegyében előre megadott információk alapján kellett megtalálniuk egy-egy nevezetességet a váron belül.

A gyakorlati foglalkozások mellett elméleti ismeretekkel is gazdagodtak a diákok. Kohut Attila a fény éve kapcsán tartott előadást spektrofotométerekről, Szanyi Szabolcs pedig a Papilio természetvédelmi egyesület képviseletében a fűhálózással ismertette meg a gyerekeket.

A tanulás mellett persze játékra is jutott idő. A számháború biológus változatában állat- és növénynevekkel háborúztak a fiatalok, a fenolftalein-háborúban pedig egymás papírból kivágott, fenolftaleinos szívét kellett eltalálni fecskendőből kilőtt szappanos vízzel. Akinek szíve elszíneződött, az kiesett. Mindezek mellett pedig sportversenyek, tájékozódási futás, Ki mit tud?, vetélkedő, kézművesség, ügyességi vetélkedő is belefért a tábor mindennapjaiba.

A feladatok teljesítéséért a táborozók fabatkákat kaptak, amelyeket a tábor végeztével a Dorcas segélyszervezet és a KMPSZ által biztosított jutalmakra válthattak.

Espán Margaréta