Ha nem telik tartásdíjra

2015. július 29., 09:35 , 759. szám

„Elítélhet a bíróság a tartásdíjfizetés alóli szándékos kibújásért, ha nem fizetem a teljes megállapított összeget? A helyzet az, hogy egy ideje már nem keresek annyit, mint korábban.”

Ukrajna családi törvénykönyvének 169. paragrafusa megállapítja az arra kötelezett személy felelősségét a tartásdíj késedelmes fizetéséért. Így amennyiben a bíróság által tartásdíj fizetésére kötelezett személy hibájából halmozódik fel fizetési hátralék, a tartásdíj kedvezményezettje jogosult késedelmi kamatot követelni tőle, melynek mértéke a hátralék összegének egy százaléka a késedelem minden egyes napja után. A bíróságnak ugyanakkor lehetősége van arra, hogy a tartásdíjfizető családi helyzetére való tekintettel mérsékelje a késedelmi kamat mértékét.

Emellett önnek jogában áll a tartásdíj összegének felülvizsgálatát kérni a bíróságnak benyújtott keresetben, ha családi vagy anyagi helyzetében, esetleg egészségi állapotában lényeges változás következett be, amit megfelelően alá tud támasztani dokumentumokkal. Megjegyzendő azonban, hogy hasonló esetekben a bíróságok rendszerint a tartásdíjra jogosultak érdekeit védik, tehát csak alaposan indokolt esetben változtatják meg a tartásdíj mértékére vonatkozó korábbi döntést, egyébként ragaszkodnak hozzá, hogy a fizetésre kötelezett személy folytassa a tartásdíj folyósítását, jövedelem híján akár tulajdona terhére is. A bíróság ugyancsak elrendelheti, hogy a felhalmozódott tartásdíjhátralékot szintén tulajdona, például ingatlana terhére egyenlítse ki a tartásdíjfizető.

Végül a sértett, tehát a tartásdíjra jogosult személy kérvénye nyomán bűnügyi eljárás is indulhat a fizetés alól szándékosan kibújó személy ellen. A Büntetőtörvénykönyv 164. paragrafusának 1. része értelmében e tényállás büntetési tétele az adózatlan minimálbér 100–200-szorosa, vagy 80–120 óra társadalmi munka, vagy egy évig terjedő javítómunka, vagy két évig terjedő szabadságkorlátozás lehet.

hk