Jön az új rendőrség

2015. november 11., 10:02 , 774. szám

November 7-én hatályba lépett Ukrajna törvénye a nemzeti rendőrségről. Ezzel párhuzamosan, ugyancsak november 7-ével, hatályát vesztette A milíciáról törvény. Az új jogszabály létrehozza a nemzeti rendőrséget, amely fokozatosan felváltja a jelenlegi milíciát.

A hatályba lépett törvény értelmében a nemzeti rendőrség feladata az állami politika megvalósítása az emberi jogok és szabadságok, a társadalmi és államérdekek biztosítása terén; a bűnüldözés, a közbiztonság és a közrend fenntartása; valamint javaslatok kidolgozása a belügyminiszter számára az állampolitika alakítására vonatkozóan a jelzett területeken; illetve segítségnyújtás a törvény által megállapított keretek között azoknak a polgároknak, akik személyes, gazdasági, szociális okokból vagy rendkívüli helyzetekben igénylik ezt.

A Legfelsőbb Tanács július 2-án fogadta el a nemzeti rendőrség létrehozását elrendelő törvényt. Augusztus 4-én Petro Porosenko elnök aláírta a jogszabályt. Sajtóhírek szerint a fővárosban és a megyékben mostanáig az új rendőrség mintegy 700 osztálya és részlege kezdte meg a működését. 2016. december 31-ig – amikorra Ukrajna egész területén be kell fejeződnie az új járőröző rendőrség megszervezésének és állománya feltöltésének speciálisan kiképzett rendőrökkel – engedélyezett a nemzeti rendőrség keretében az Állami Közlekedésrendészet és a közbiztonsági egységek működése ott, ahol az új járőröző rendőrség még nem látott hozzá feladatai ellátásához.

A törvény záró és átmeneti rendelkezéseinek értelmében legkésőbb 2016. december 31-ig ki kell nevezni a nemzeti rendőrség vezetőjét és helyetteseit. Az új rendőrség vezetőjét a kormányfő javaslata alapján a miniszteri kabinet nevezi ki. Helyetteseinek kinevezése a belügyminiszter hatásköre.

A nemzeti rendőrség munkatársai szerint az új törvény az eddigieknél pontosabban szabályozza hatásköreiket, új lehetőségeket biztosít a számukra, és egyszerűbbé teszi munkájukat. Szakemberek ugyanakkor rámutatnak: jogi ellentmondások, problémás helyzetek állhatnak elő az új törvény életbelépésével. Korábban az Ukrán Ügyvédek Tanácsa felszólította az ország vezetőit, hogy helyezzék ismét jogi alapokra a Belügyminisztérium tevékenységét. Szerintük november 7., a nemzeti rendőrségről szóló törvény életbelépése után akár az igazságszolgáltatási rendszer teljes összeomlása is bekövetkezhet.

Ami Kárpátalját illeti, a milícia eddigi 12 járási osztályát öt regionális alegységbe szervezik – közölte minapi sajtótájékoztatóján Szerhij Knyazev, a nemzeti rendőrség megbízott megyei vezetője. Kárpátalján így létrejön a nemzeti rendőrség ungvári osztálya, amely a milícia ungvári járási, perecsenyi járási és nagybereznai járási osztályait egyesíti majd. A munkácsi részleghez fog tartozni a jövőben a milícia munkácsi, volóci járási és szolyvai járási osztálya. A beregszászi részleg a milícia nagyszőlősi járási és beregszászi járási részlegeiből jön létre. A huszti részleget a huszti járási mellett a milícia ilosvai és ökörmezői járási osztályai alkotják majd. Végül a rendőrség técsői részlegéhez tartozik majd a milícia rahói járási osztálya is.

Az átszervezés a tervek szerint létszámcsökkentéssel jár majd. Az eddigi 12 járási és városi milíciaosztály 3454 munkatársat foglalkoztatott. Számuk az átalakulás végére 2601 főre csökken – jelezte Knyazev.

Az új rendőrségben csak az a milicista folytathatja a munkáját, aki átesik az attesztáción, amelynek végső határideje szintén 2016. december 31. Nem kívánatosak az új rendőrség kötelékében a milíciának azok a munkatársai, akik ellen bűnügyi eljárás folyt, vagy akiket korrupción értek. Eltanácsolják azokat is, akik fegyelmezetlenek, iszákosak voltak, illetve akik ellen közigazgatási jegyzőkönyvet vettek fel a közlekedési szabályok megsértéséért.

Az új rendőrség munkatársai ugyanakkor jelentős béremelésre számíthatnak. Míg egy milicista közlegény bére mostanáig havi 2400 hrivnya volt, az attesztációt követően 4800 hrivnyára nő a keresete. Ami a tiszteket illeti, például egy mostanság 4500 hrivnyát kereső milícia őrnagy fizetése 9000 hrivnyára emelkedik.

Az attesztáció a legénységi állománnyal kezdődik, s várhatóan hat hónapig tart.

(pravda.com.ua/mukachevo.net/unian.ua/zzz)