2012. augusztus 3.

2012. augusztus 3., 10:00 , 603. szám

Szent találkozások csókja

Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Zsoltár 85:11.

Mi, magyar református emberek különösen szeretjük a zsoltárokat. Régen voltak olyan gyülekezetek, amelyek mind a 150-et ismerték és énekelték. Aki énekel, kétszer imádkozik. A Zsoltárok Könyve Isten igéje is, amely élő és ható, s mindig megelevenedik, mert benne mi teszünk hitvallást, vagy fejezzük ki Istenbe vetett bizodalmunkat, vagy roskadozva járunk bűneink súlya miatt, és esengünk a szabadulás és megtisztulás után, hogy fehérebbek legyünk a hónál.

1. A 85. zsoltár írója előtt három kép jelenik meg: dicséret, panasz és prófécia. A zsoltáros látja, hogy elmúlt Isten haragja, rájuk sütött a kegyelem napja, ezért dicséri az Urat, a nép egésze viszont ezt nem látja s panaszkodik: meddig haragszol még reánk? A harmadik képen egy próféta énekel, jövendöl egy boldog beteljesedésről.

2. „Hadd halljam meg, mit mond az Úr!” Békességet, örömhírt a Krisztusban megvalósuló örök országról, amelyben valóban Ő az Úr, és minden Őt dicsőíti. Róla szétárad ez a fény-dicsőség, a jóakarat és a kegyelem sugárzása. Rá visszafelel a Föld, sarjadó, virágzó, gyümölcsöző élettel. Azaz, a Hatalmasnak ereje és bölcsessége minden létezőt örök rendeltetése irányába fejleszt. Az már csak természetes Istennél, hogy az irgalmasság és hűség összetalálkozzanak, és az igazság és békesség csókolgassák egymást. Mindez Krisztusban lehetséges, vele, benne elérkezett ez a „kellemetes idő, … az üdvösség napja”.

3. Ha valójában széttekintünk világunkban, a gyakorlatban épp az ellenkezőjét látjuk. Nincs irgalmasság, nincs hűség, nincs igazság, mert lépten-nyomon hazugsággal találkozunk, akármerre menjünk, akárhova forduljunk. Nincs békesség, „kívül harc, bennem félelem”, s így háborog a világ. Hol vannak a szent találkozások testvéri csókjai? Előbb-utóbb rájövünk, hogy mégiscsak Istennek van igaza, aki tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. A zsoltáríró nem valótlanról jövendöl, egyszer minden beteljesedik. Jaj, csak ki ne maradjak abból az ölelésből, ahol az irgalmasság és hűség, az igazság és békesség szent találkozások csókjai virulnak.

Józan Lajos
huszti református lelkipásztor