Ha a bíróság „megfeledkezett” az ügyről

2015. december 16., 09:42 , 779. szám

„Korábban közlekedési balesetbe keveredtem. Senki nem sérült meg, és az anyagi kár sem volt jelentős. Csupán annyi történt, hogy az autóm lecsúszott az útról. A közlekedésrendészet munkatársa mégis jegyzőkönyvet vett fel az esetről, majd továbbította az ügyet a járási bírósághoz. Azóta sok idő eltelt, de semmilyen értesítést nem kaptam, s a bírósági portálon sincs nyoma az ügyemnek. Mit kell tennem ebben a helyzetben?”

Ukrajna adminisztratív jogsértési törvénykönyvének 257. paragrafusa értelmében a jegyzőkönyv az adminisztratív jogsértési eljárás lefolytatására felhatalmazott szervnek (tisztviselőnek) továbbítandó három napon belül. A 277. paragrafus szerint az adminisztratív jogsértési ügyeket a jegyzőkönyv és az egyéb anyagok beérkezésétől számított 15 napon belül köteles kivizsgálni az erre jogosult szerv (tisztviselő).

A 278. paragrafus kimondja, hogy a bíróságnak kötelessége tájékoztatni az érintett személyt az adminisztratív jogsértési ügyében tartott meghallgatás helyéről és időpontjáról.

Amennyiben lejártak a fentebb említett határidők, önnek célszerű az illetékes bíróságtól tájékoztatást kérni arról, hogy hol tart az eljárás, miért nem értesítették önt az ügyében rendezett meghallgatásról.

Sokszor előfordul, hogy a bíróságok ajánlott levélben küldik meg az idézést az érintett bejelentett lakcímére, a posta pedig, ha nem találja a címzettet, visszaküldi azt a bíróságnak. A bíróság ezután úgy tekinti, hogy megfelelően tájékoztatta az adminisztratív felelősségre vont személyt, s a továbbiakban távollétében határoz az ügyben.

Jó tudni, hogy a 276. paragrafus értelmében az adminisztratív jogsértési ügyeket az elkövetésük helye szerint illetékes bíróságokon tárgyalják. A 80., 121–126., 127-1–129., 150. (1–4. rész), valamint a 139. (amennyiben a jogsértést a járművezető követte el) paragrafusokban leírt jogsértések esetén azonban a közlekedési eszközök nyilvántartási helye, vagy a szabálysértő lakhelye szerint illetékes bíróságok is eljárhatnak az ügyben.

hk