Hogyan bizonyítható, hogy ajándék pénzen vásárolt az autó?

2016. március 2., 08:29 , 790. szám

„Házasságom idején anyám megajándékozott egy bizonyos pénzösszeggel. Ebből a pénzből gépkocsit vásároltam, amelyet a nevemre írattam. Most, hogy elváltunk, a férjem követeli az autó árának a felét. Miként bizonyíthatom, hogy az autót az ajándékba kapott pénzből vettem? Elkerülhető ebben az esetben az osztozkodás?”

– A válasz a kérdéseire attól függ, kötött-e közjegyző által hitelesített ajándékozási szerződést az édesanyjával.

Amennyiben írásba foglalták, hogy édesanyja önnek ajándékoz egy bizonyos összeget, s ezt a szerződést a közjegyző előtt hitelesítették, úgy a pénz a Családi törvénykönyv (Cstk.) 57. cikkelyének 2. pontja értelmében az ön személyes magántulajdonát képezi, vagyis a házasság felbontása után nem terjed ki rá a vagyonmegosztás, a volt férje nem tarthat igényt részesedésre a gépkocsi árából. Ha viszont csak szóban állapodtak meg édesanyjával az ajándékozásról, a Cstk. 60. és 61. cikkelye értelmében ez a tulajdon a házastársak közös osztatlan magántulajdonának minősül, amelyre kiterjed a vagyonmegosztás válás esetén. A Ptk. és a Miniszteri Kabinet idevágó rendelkezései értelmében ugyanis a polgárok adózatlan minimális jövedelmének ötvenszeresét meghaladó valutaérték (ide sorolandó a hrivnya is) ajándékozására vonatkozó szerződés kizárólag írásban köthető és közjegyző által hitelesítendő (lásd a Ptk. 719. cikkelyének 5. pontját, valamint: Договір дарування: роз’яснення Міністерства юстиції України від 16.03.2011 року).

hk