„Nem tehetünk mást, mint hogy szembeszállunk a veszélyekkel”

Helységnévtábla-avatás Tiszaújlakon

2012. július 6., 10:00 , 599. szám

Július 1-jén Tisza­új­la­kon, az ugocsai nagyközség határátkelő felé eső végében is felavatták a KMKSZ falunévtábla-állítási programja jegyében felállított új, kétnyelvű, s a település címerével is ékesített helységnévtáblát.

A rendezvény nyitányaként Bencze Rudolf, a KMKSZ helybeli alapszervezetének az elnöke üdvözölte a rekkenő hőség ellenére egybegyűlt közönséget, valamint a meghívott vendégeket: Kovács Miklóst, a KMKSZ elnökét, Barta Józsefet, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnökét, Bakancsos Sándor tiszaújlaki görög katolikus parochust, valamint Petrusinec Vlagyimirt, a nagyközség református gyülekezetének a gondnokát.

Ezt követően Kovács Miklós fordult a megjelentekhez, röviden szólva nemzetrészünk helyzetéről és a most felavatott helységnévtábla üzenetéről. Kifejtette, hogy a hatalom nem kedvel bennünket, s a demográfiai adatok sem kedvezőek a számunkra. De nem tehetünk mást, mint hogy szembenézünk és szembeszállunk a veszélyekkel, s a településnév-táblának is ezt az ellenállást kell jelképeznie. Ha valaki – erre járva – elolvassa a tábla magyar feliratát, elgondolkodik azon, hogy milyen tannyelvű iskolába járassa a gyermekét, a választásokon pedig – a felkínált pénzösszegért vagy fenyegetés hatására – ukrán pártokra adja-e a szavazatát. Annyit fog érni e falunévtábla, ahányan hatására ilyen valóban sorsdöntő kérdésekben a nemzet javára döntenek.

Barta József felidézte a hétszáz éves település eseményekben gazdag történelmét, erős kuruc hagyományait, s annak a kívánságának adott hangot, hogy a település jelenlegi lakosai is maradjanak bátor, kuruc szívű, nemzeti érzelmű emberek, s ezzel alapozzák meg a szebb jövőt.

Bakancsos Sándor atya a helységnévtáblán feltüntetett címerre utalva (melyen egy folyón evező csónakos látható) kifejtette, miszerint a keresztény egyházat is gyakran ábrázolják hajóként, s ha mi ebben a „hajóban” maradunk, elérjük céljainkat. Felszólalása után pedig a parochus megszentelte a településnév-táblát. Petrusinec Vlagyimir részletet olvasott fel a 130. zsoltárból, s leszögezte: a magyarságot az Istenbe vetett bizalom tartotta meg történelme eddigi évszázadai alatt. S ha ezután is bízunk az Istenben, akkor a következő évszázadok során sem tűnnek el a magyarok Kárpátaljáról. Végezetül pedig Bencze Rudolf köszönetet mondott mindazoknak, akik az anyaországban, illetve szűkebb pátriánkban elősegítették a településnév-tábla felavatását, valamint azon helybeli lakosoknak, akik két kezük munkájával állították fel a táblát.

Az ünnepséget a Himnusz eléneklése zárta le.

Lajos Mihály