Meddig kell fizetni a tartásdíjat?

2016. május 25., 08:28 , 802. szám

„A férjem évek óta rendesen fizeti előző feleségének a tartásdíjat közös gyermekük után. Sokat dolgozik, de azóta két saját gyermekünk is született, így ez már túl nagy teher a számára, alig tudja eltartani a jelenlegi családját. Ilyen esetben is fizetnie kell a férjemnek a tartásdíjat? Meddig? Mi történik, ha munka nélkül marad?"

– A törvények szabályozzák a tartásdíj megállapításának, fizetésének és szükség esetén a behajtásának a módját is, továbbá meghatározzák a jogosultak körét. A gyermektartásdíjjal kapcsolatos vitás kérdésekben minden esetben a bíróság dönt.

Ukrajna családi törvénykönyve (Cstk.) 182. cikkelyének 1. része igen részletesen tárgyalja azokat a körülményeket, amelyeket a bírónak figyelembe kell vennie, amikor a gyermektartásdíj mértékéről dönt. Figyelembe kell vennie többek között, ha a férjnek második házasságából újabb gyermekei születtek, ha vannak a családjában munkaképtelenek (szülők, feleség, gyerekek), akikről ő a Cstk. 9., 15., 16. fejezetei értelmében gondoskodni köteles stb. Előfordulhat, hogy ezek a személyek rosszabb anyagi körülmények között élnek, mint az a gyermek, akinek a javára jelenleg tartásdíjat fizet a férje. Ilyen helyzetben a bíróság a körülményeket mérlegelve csökkentheti a gyermek után fizetendő tartásdíj mértékét.

Ami a második és harmadik kérdést illeti, férjének az előző házasságából származó gyermeke nagykorúságáig (adott esetben az első diploma megszerzéséig) minden körülmények között hozzá kell járulnia annak neveltetéséhez, persze lehetőségeihez mérten. A Cstk. 184. cikkelye kimondja, hogy amennyiben a tartásdíjat fizető személy jövedelme változó, rendszertelen, esetleg annak egy részét természetben kapja, valamint egyéb, a kérdés szempontjából jelentőséggel bíró körülmény fennállása esetén a bíróság dönthet úgy, hogy nem a jövedelme egy bizonyos hányadában, hanem fix összegben állapítja meg a fizetendő tartásdíj összegét. Ezzel a jogszabályi lehetőséggel rendszerint olyankor él a bíróság, ha az alperes, tehát a fizetésre kötelezett személy nem dolgozik, vagy illegális bevételekre tesz szert különböző forrásokból, miáltal jövedelmének mértékét nehéz pontosan megállapítani.

hk