Diólyuggató, zivataros, negyvenes

2016. július 6., 08:46 , 808. szám

Az esztendő második féléve és az azt kezdő hónap számos hagyományt, jeles napot jegyez. Július több napja árulkodik viharról, tartós esőről, s előre megmutatja azt is, milyen telet várhatunk.

Július 2-a Sarlós Boldogasszony ünnepe volt. Ezen a napon a katolikus egyház arra a napra emlékezik, amikor Szűz Mária, miután az angyal megvitte neki fogantatása hírét, meglátogatta nagynénjét, Erzsébetet. Sarlós Boldogasszony elsősorban a várandós asszonyok, továbbá a betegek, szegények védőszentje is. Az aratás kezdőnapjaként tartják számon. Erre utal a sarlós elnevezés is, hiszen az aratást korábban asszonyok végezték kézi sarlóval. Az e napon történő aratáskezdés ünnepi rendben zajlott. Imádsággal kezdték, ünneplőbe öltözve, az aratóeszközöket megszentelték, az első learatott szálakból a jószágnak adtak, hogy elkerülje őket a betegség (hasonlóan a Szent György napján megszentelt búzaszálakhoz). Az e napon szedett gyógynövényeket meg is szentelték, s erős gyógyhatást tulajdonítottak nekik, különösen női betegségek ellen.  Az utolsó szálakból koszorút fontak, az aratás végeztére bált tartottak.

Ha Sarlós Boldogasszony napján esik az eső, utána 40 napig fog esni.

Július 5-e Sarolta napja. A néphagyomány úgy tartja, ha e napon esik az eső, rossz lesz a diótermés.

Július 13-a Antiochiai Szent Margit keresztény vértanú napja. A hozzá kötődő legenda szerint egy tekintélyes pogány pap leánya volt, akit azonban egy keresztény dajka nevelt, s maga is keresztény lett. Kitartóan imádkozott az akkori római keresztényüldözés ellen. Az Olibrius nevű prefektus, aki a keresztények üldözéséért érkezett a vidékre, kiszemelte magának a fiatal, ártatlan és szép leányt, s feleségévé vagy ágyasává akarta tenni. Margitot nem tudta eltéríteni hitétől, ezért válogatott kínzásoknak vetették alá. Azonban sem az éheztetés, sem a megfélemlítés nem használt, kitartóan imádkozott. Ez nemcsak megerősítette őt, de szavai hatására többen azok közül, akik kínzását végignézték, keresztény hitre tértek. Margitot büntetésül lefejezték. Tizenöt éves volt ekkor. A népi időjóslás szerint, ha emléknapján esik az eső, az további 40 napig esős időt jelez. A jóslás szerint Mérges vagy Pisi Margit áldást nem hoz. A mérges és pisi jelzők az erre az időszakra jellemező gyakori viharokra, jégverésre, felhőszakadásokra utalnak.

Július 20-a Illés próféta napja is. A népi megfigyelések szerint ezen a napon gyakoriak a viharok, a jégverés, ezért munkatilalom jellemzi. A mennydörgésről pedig úgy tartják, hogy Illés szekere zörög. A prófétát ugyanis tüzes szekéren ragadta magához az Isten. Esős Illés rossz, mert áldást nem hoz. Jaj neked, kánikula, ha Illés próféta a nyakadat megmossa. Illés esője kilyuggatja a diót, mogyorót.

Július 22-e Szent Mária Magdolna, az apostolok apostolának emléknapja. Egyes vidékeken Mária Magdolna napján az asszonyoknak tilos volt mosni, s ha esett, úgy tartották, Mária Magdolna siratja bűneit. A Magyar katolikus lexikon is jegyzi, hogy Mária Magdolna napja szépségvarázsló nap. Ekkor szoktak levágni egy keveset a leányok hajából, hogy az gyorsabban nőjön. A szőlőben dolgozni tilos, hozhat zivatart, esője bő veteményt, de rossz dió- és mogyorótermést jósol. Hittek Mária Magdolna forrásai vizének gyógyító erejében, szemfájásra is használták. A lexikon egy legendát is tartalmaz: „Rozsnyó határában a Szent Mária Magdolna forrás mellett kápolna is van. A nép szerint Mária Magdolna ezen a vidéken is élt. A legenda másik változatában 3 kisasszony (a környékbeli népnyelv szerint 3 könnyelmű fehérnép) egyszer ruhát mosott a forrásnál, amikor megjelent nekik Mária Magdolna, és életük megváltoztatására kérte őket. Ez megtörtént, s a kápolnát az asszonyok hálából építették a forrás fölé. Vizéből haza is visznek, különösen szemfájásra tartják foganatosnak.”

Július 25-e Jakab napja. A Jakab-napi eső különösen árt a diónak és a mogyorónak. Ha Jakab sok felhőt hoz, akkor bőséges hóesés várható télen. Ha nagyon süt a nap, nagyon hideg tél várható, ha pedig süt, de esik az eső is, az enyhébb telet jelent. A jóslás szerint: Jakab napja vihart szül, Magdolna sárban csücsül.

Július 26-án a katolikus egyház Szűz Mária édesanyjára, Szent Annára emlékszik. A fiatal lányok és asszonyok, várandósok, női betegségekben szenvedők egyaránt védőszentjükként tekintenek rá, hozzá könyörögnek egészségért, gyermekáldásért, sőt könnyű szülésért is. Napjához többféle zöldség betakarítása is kapcsolódik. Anna asszony reggele már hűvös, ne játssz vele!

Július utolsó napja az Ernők névnapja. A népi időjóslás szerint, ha ezen a napon esik, akkor enyhe tél következik.

Az említett szokások közt, bár egyházi ünnephez kapcsolódnak, akadnak olyanok, amelyek alapvetően nem képezik részét az ünnep egyházi hagyományának. Tehát azt, amit főleg a babona jelzővel illetünk, nem szabad összekeverni az egyházi szokásokkal.

Espán M.