Emlékünnep az aracsi Pusztatemplomnál

2016. augusztus 3., 10:21 , 812. szám

Tizennyolcadik alkalommal hívott vasárnap délután mindenkit a harang az aracsi Pusztatemplom emlékünnepére, amelyet a tordai Aracs Hagyományápoló Társaság szervezésében tartottak meg, s amelyre a Vajdaság minden tájáról jöttek a zarándokok, de látogatók érkeztek az anyaországból és Romániából is.

Mellár József törökbecsei esperesplébános celebrálta az ünnepi szentmisét Csápek József magyarkanizsai állandó diakónus közreműködésével, majd a szentmisét követően Orosz Attila református esperes is szólt az egybegyűltekhez. Vajda János, a tordai Aracs Hagyományápoló Társaság elnöke köszöntötte az emlékező közösséget, s némi megelégedéssel szólt arról, hogy több alkalommal is folytak a restaurálási munkálatok a templomnál, legutóbb a torony rekonstruálásán fáradoztak.

Az emlékünnepen Hajnal Jenő, az Magyar Nemzeti Tanács elnöke mondott ünnepi beszédet, aki éppen a torony kapcsán fejtette ki: az mutatja, hogy „a magyar élet itt ősibb, mint máshol talán, ahol épségben maradt kastélyok, várak köszöntik a turistákat”.

– A történelem sokszor kegyetlenül változó sodrában népek, emberi közösségek tűntek el, kultúrák süllyedtek a feledés soha fel nem táruló mélységébe, de vannak megmaradó népek, és vannak e népeknek ma is itt ünneplő utódaik, akik erős akarattal őrzik kultúrájukat, nyelvüket, nemzeti tudatukat. Átnyúlva országok, kontinensek fölött üzennek egymásnak, értéket alkotnak, hasznossá válnak, és megpróbálnak szépen élni, amíg lehet, s amíg érdemes. Éppen ezért hiszem, hogy a nyelvében, kultúrájában és nemzeti tudatában megkapaszkodni igyekvő délvidéki/vajdasági magyarság is minden pillanatnyi megpróbáltatása ellenére a megmaradó közösségek közé fog tartozni, és azt is tudom, hogy az itt megjelentek ezért mindent meg is fognak tenni – mondta többek között ünnepi köszöntőjében Hajnal Jenő.

(vajma.info/Kárpátalja)