Salánkon érik a csoda

Kátyútenger helyett járható út?

2016. október 5., 10:18 , 821. szám

A tiszakeresztúri letérőtől Salánkra vivő, 15 km hosszú mellékút az elmúlt negyedszázadban olyan rémséges kátyútengerré vált, hogy a taxisoknak is rimánkodni kell azért, hogy drága pénzért elvigyék az utasokat az útmenti falvakba, ám gyakran megesik, hogy nincs az a kincs, amiért rászánnák magukat a gödörrágta úton való, végtelennek tűnő zötykölődésre. A múlt év őszén pedig csak egy 200, valamint két, egyaránt 500 méteres szakaszt aszfaltoztak le újra itt. Ám meglehet, lassan belátható közelségbe kerül a csoda: a mellékút járhatóvá válása.

– A Nagyszőlősi Járási Tanács és a Nagyszőlősi Járási Állami Közigazgatási Hivatal minden évben támogatásért fordul Kijevhez különböző munkálatok finanszírozása végett, és Kijev dönti el, mire ad pénzt. A járásunkban az idén nyolc objektum felújításához nyújt támogatást a Regionális Fejlesztések Állami Alapja, mely e támogatások sorában 2 millió 87 ezer hrivnyát folyósít a Salánki Községi Tanácsnak útfelújításra, de a támogatáshoz azt a feltételt szabták, hogy a tanács önrésszel – 600 ezer hrivnyával – járuljon hozzá a munkálatokhoz – tájékoztat Varga Valéria, a Nagyszőlősi Járási Állami Közigazgatási Hivatal pénzügyi osztályának vezetője. – A település önkormányzata 200 ezer hrivnyát tudott elkülöníteni az adott célra, a járási és a megyei tanács is 200-200 ezer hrivnyával támogatta a projektet, az összegeket már a nyár folyamán átutaltuk, a községi önkormányzat pedig közbeszerzési pályázatot írt ki az útfelújítás elvégzésére, melynek elbírálása után megkezdődött a munka. A nyertes cég előlegként már megkapta a tanácsi önrészt (a 600 ezer hrivnyát), valamint – szeptember folyamán – 70 ezer hrivnyát az említett Alaptól, az összegek felhasználása után önerőből folytatja a munkálatokat, majd az útfelújítás befejezését követően átveheti az Alap által kijelölt teljes összeget.

– Augusztusban hirdettük meg a közbeszerzési pályázatot, melyre három cég jelentkezett, a munkácsi Agrosljahbud–M útépítő vállalat nyerte meg azt, szeptember 21-én szerződést kötöttünk vele, s aznap meg is kezdődött az útfelújítás – fejti ki Aljohin Viktor salánki polgármester.

– Miután a múlt ősszel Salánk és Puskino közt újraaszfaltoztak egy 500 m hosszú útszakaszt, az idén nyáron is elvégezték egy ehhez csatlakozó útrész felújítását. Ezt melyik cég végezte el, és milyen összegből?

– Az említett munkálatokat is az Agrosljahbud–M végezte el. Egy 2013-as terv megvalósításáról volt szó, s az idén járt le e munka elvégzésének a határideje. Miután a múlt évben 500 ezer hrivnyából felújíttattuk az első útszakaszt, az idei nyáron – a munkálatok folytatása végett – kérvénnyel fordultunk a megyei közgyűléshez, falunk szülöttéhez, Barta Józsefhez, a megyei tanács elnökhelyetteséhez és Hennagyij Moszkal kormányzóhoz, akik támogattak is minket, így tudtunk folyósítani 700 ezer hrivnyát a munkácsi vállalatnak, mely fel is újította a második útszakaszt. A múlt ősszel és az idei nyáron összesen kb. egy kilométernyi út lett újraaszfaltozva, összesen 1 millió 270 ezer hrivnya összegből.

– Az idén ősszel hogyan folytatódott a munka?

– A Salánki Községi Tanács az egyik legnagyobb problémánknak tekinti a mellékút állapotát, és egyik legfőbb feladatának tartja útrendszerünk helyreállítását. 2015 októberében arra az elhatározásra jutottunk, hogy felkaroljuk a mellékúton fekvő három települést, Salánkkal együtt Puskinót és Tiszakeresztúrt. Az év végére elkészíttettük az útfelújítás tervdokumentációját. Sajnos, a finanszírozás terén magunkra maradtunk, de önerőből elkészíttettük a projektet. 64 ezer hrivnyánkba került a tervdokumentáció elkészítése, az expertizációval együtt.

Ki kell térnem rá, hogy a mostani útfelújítás során is élveztük Barta József és Hennagyij Moszkal támogatását, akik nem maradtak közömbösek a problémánkat illetően. S míg egyrészt a Nagyszőlősi Járási Tanács és a Nagyszőlősi Járási Állami Közigazgatási Hivatal 200 ezer hrivnyával járult hozzá az önrész biztosításához, a megyétől kapott 200 ezer hrivnyás összeghez a megyei tanács KMKSZ-frakciója támogatása révén jutottunk hozzá. És annak is örülünk, hogy sikerült találnunk egy olyan útépítő céget, amelyik saját aszfaltgyárral, illetve korszerű gépparkkal rendelkezik, melyekkel valóban európai színvonalú utakat tud építeni.

– Az útfelújítás projektje melyik útszakasz felújításáról szól?

– A Salánk Komját felé eső végénél lévő vasúti átjárótól a tiszakeresztúri letérőig húzódó mellékútéról. A közbeszerzési pályázat az egész 15 km-es útvonal felújítására volt kiírva. Most ősszel a községünk Puskino felé eső szélétől Salánk közigazgatási határáig húzódó, 2,5 km hosszú útszakasz teljes felújítását végzi el a cég, s október 9-én befejezi a munkát. Most ennyire futotta a pénzből, de Isten velünk van, és biztos vagyok benne, hogy ez még nem a vég. Mennünk kell tovább, mert minden méter közelebb visz minket célunk eléréséhez. A cég vállalta, hogy tovább folytatja a munkát, ha lesz rá pénz, mi pedig azon vagyunk, hogy forrásokat találjunk az útfelújítás folytatására.

Jó lenne, ha mielőbb kátyúk kerülgetése nélkül lehetne végighaladni az egész mellékúton.

Lajos Mihály