Ki felel a jeges járdákért?

2017. január 25., 10:02 , 837. szám

„Az elmúlt napokban rendkívül sok gondot okozott váro­sunk­ban az útra fagyott hólé. Idős szomszédom a lábát törte, amikor kimerészkedett az utcára, mert elfogyott a kenyere. Engem is félelem töltött el, valahányszor el kellett jutnom a lakásunktól a buszmegállóig. Ki viseli a felelősséget a tisztítatlan járdák okozta sérülésekért? Mit tehet, aki megsérült?”

– A lakóházak és az azokhoz tartozó területek gondozásáért az épületet üzemeltető lakóközösség (ОСББ), esetleg a lakóközösség által megbízott ingatlankezelő szerv vezetője, illetve lakóközösség hiányában az épületet kezelő települési kommunális vállalat, az úgynevezett ZSEK vezetője felel. A közterületekért a települési önkormányzat, illetve az általa a közterületek fenntartásával megbízott, esetleg az e célból létrehozott vállalat viseli a felelősséget.

A Büntetőtörvénykönyv 367. paragrafusa értelmében a hivatali kötelezettségek teljesítésének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése pénzbírsággal vagy szabadságkorlátozással büntethető. Ha a mulasztás súlyos következményekkel jár – például csonttöréssel –, a vétkest büntetőjogi felelősség terheli, s akár kettőtől öt évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhető.

A sérült feljelentést tehet a helyileg illetékes járási-városi ügyészségen. A kérvényben tüntesse fel a személyi igazolványában szereplő adatokat, az érintett lakóközösség, esetleg ZSEK vagy közterület-fenntartó vállalat megnevezését és – ha tudja – a vezetője nevét; csatolja a kérvényhez a sérüléséről az ellátó egészségügyi intézményben kiállított igazolás másolatát, és – ha mód van rá – a baleset helyszínéről készült fotót, videofelvételt. A későbbiekben az sem árt, ha vannak tanúk, akik alá tudják támasztani a szóban forgó útszakasz állapotát.

Amennyiben az ügyészség nem kíván eljárást indítani az ügyben – vagy az általuk lefolytatott eljárással párhuzamosan –, polgári peres eljárás indítható, melynek keretében kártérítés igénylésére is lehetőség van.

hk