A könyvtár- és múzeumlátogatás szabályairól

2017. október 30., 09:47 , 876. szám

„Létezik-e olyan törvény Ukrajnában, amely megtiltaná az embernek, hogy rendetlenül mutatkozzék nyilvános helyen, mondjuk egy könyvtárban vagy múzeumban? Tegyük fel, hogy a szóban forgó személynek piszkos az öltözéke és bűzlik.”

Ukrajna törvénye a könyvtárakról és a könyvtáros szakmáról értelmében a polgárok származástól, társadalmi és vagyoni helyzettől, faji és nemzetiségi hovatartozástól, nemtől, végzettségtől, nyelvtől, kortól, vallási meggyőződéstől, foglalkozástól, lakhelytől függetlenül jogosultak hozzáférni a könyvtári gyűjteményekhez és szolgáltatásokhoz.

A könyvtárak alapszabályuknak megfelelően jogosultak: meghatározni tevékenységük tartalmát, irányait és konkrét formáit; meghatározni a könyvtár struktúráját, a könyvtári dolgozók munkakörét és bérezésük formáját.

Az idevágó minisztériumi rendelet (Наказ Міністерства Культури і Мистецтв України N 275 від 05.05.99 «Типові правила користування бібліотеками в Україні») egyértelműen megfogalmazza a könyvtárfelhasználók kötelezettségeit. A könyvtárhasználat szabályait megsértő felhasználó az adott intézmény által meghatározott időtartamra eltiltható a könyvtár látogatásától. A könyvtárhasználat szabályainak rosszindulatú megsértésére vonatkozó anyagok továbbíthatók a bíróságra az Ukrajna hatályos jogszabályainak megfelelő rendben.

A felhasználóknak a könyvtárban tilos megzavarni a csendet. Az ittas és rendetlen öltözetű személyek belépése a könyvtárba nem engedélyezett. Dohányozni csak az erre kijelölt helyen szabad.

A múzeumok tevékenységét A múzeumokról és a muzeológiáról törvény szabályozza, amely azonban nem támaszt konkrét követelményeket a látogatók megjelenésével szemben. Ily módon az adott intézmény belső szabályzatától függ, hogy kit engednek be, s kit nem.

hk