A házastárs megkaphatja az elhunyt nyugdíjának felét

2012. február 17., 09:00 , 579. szám

„Nem tudom, kitől kérdezhetném meg, hogy jár-e nekem az elhunyt férjem nyugdíja, vagy annak legalább egy része, s milyen esetekben? Hosszú és boldog életet éltünk le együtt, s mindketten majd negyvenéves munkaviszony után mentünk nyugdíjba.”

– Az özvegy abban az esetben jogosult férje nyugdíjának 50 százalékára, ha korábban az elhunyt tartotta el őt. Hogy megkapja ezt az 50 százalékot, erre vonatkozó kérvényt kell írnia a Nyugdíjalap lakóhelye szerint illetékes járási főosztályának, mellékelve a szükséges dokumentumokat: az együttélést alátámasztó igazolást a lakásgazdálkodási vállalattól, a házasságlevelet és a férj halotti bizonyítványát, mindkettőjük munkakönyvét és a személyi igazolványaikat. Előfordulhat azonban, hogy az özvegyet saját jogon megillető nyugdíj összege magasabb, mint a férj nyugdíjának 50 százaléka, s ilyen esetben nem célszerű kezdeményezni az eljárást.

hk