Meglepetés a járművezetőknek: változnak a parkolás szabályai

2018. március 29., 11:29 , 898. szám

Petro Porosenko elnök minap aláírta a közlekedési eszközök parkolási szabályait módosító törvényt, amelyet a parlament még 2017. december 21-én fogadott el. A jogszabály közzététele után 180 nappal, vagyis az év második felében lép hatályba. A változás közel 15 millió gépkocsivezetőt és 10 millió járműtulajdonost érint.

Az új törvény a közigazgatási felelősségre vonás három formáját ismeri.

Az első – a hagyományos eljárás. Ebben az esetben a rendőr jár el a szabálysértővel szemben, ellenőrzi a vezetői jogosítványt, a jármű forgalmi engedélyét (techpaszport), s a helyszínen jegyzőkönyvet vesz fel a szabálysértésről.

A második – az automatikus eljárás. A felüljárókon, oszlopokon, sőt tömegközlekedési eszközökön is elhelyezhető helyhez kötött kamerák hatféle szabálysértést rögzíthetnek automatikus üzemmódban. A kamerákról az információ a feldolgozóközpontokba kerül, ahol a rendőrök vizuális ellenőrzés alapján fogják kiállítani a közigazgatási határozatokat. Ilyen esetekben a szabálysértőtől az első három alkalommal büntetőpontokat vonnak le, a továbbiakban pedig pénzbüntetést szabnak ki rá.

A harmadik – fotó vagy videofelvétel készítése. A szabálysértés három fajtáját ilyenkor technikai eszközökkel örökítik meg egy speciális, védett program segítségével, amely automatikusan rögzíti a szabálysértés dátumát, időpontját és koordinátáit. Az eljárásnak erre a formájára a rendőrök és a települések által megbízott parkolási felügyelők kapnak felhatalmazást. Ilyenkor nem vonnak le büntetőpontokat, hanem mindjárt pénzbírságot rónak ki a szabálysértőre – ez a bevezetendő rendszer egyik újdonsága.

A törvény ezenkívül rendelkezik annak a jogi mechanizmusnak a bevezetéséről is, amely kikerülhetetlenné teszi a felelősségre vonást a közlekedési eszközök megállására és parkolására vonatkozó előírások megsértéséért a szabálysértések fotón és videón történő rögzítésének bevezetése esetén. További újdonság, hogy a közigazgatási felelősségre vonást a közlekedési, megállási és parkolási szabályok rögzített megsértéséért a jármű tulajdonosára, illetve arra a személyre is kiterjesztik, akire az be van jegyezve.

Miután Ukrajnában nagyon sokan eladták ugyan gépkocsijukat, ám azokat az új tulajdonosok sokszor pusztán megbízólevél (dovirenyiszty) alapján használják, most számíthatnak rá, hogy a szóban forgó gépkocsival elkövetett, automatikusan rögzített szabálysértésekért az ő címükre érkeznek majd a fizetési felszólítások.

Ilyenkor a volt tulajdonos kétféleképpen járhat el.

Passzív eljárás. Amennyiben 30 napon belül nem fizetik be a szabálysértésért kiszabott bírságot, az ügyet továbbítják az állami végrehajtó szolgálatnak kényszerbehajtás céljából. Ezután a járművet lefoglalhatják azon rendőrségi posztok bármelyikén, amely felszerelt a keresett járművek azonosítására alkalmas berendezéssel. A lefoglalt gépkocsi visszaszerzéséhez törleszteni kell minden bírságot és büntetést, amelyek összege ekkorra az eredeti duplájára emelkedik. Ezt annak a személynek kell megtennie, aki valójában használja a gépkocsit, ha vissza akarja kapni a járművet.

Aktív eljárás. A volt tulajdonos felkutathatja a jármű pillanatnyi használóját, s figyelmeztetheti, hogy be kell fizetnie a bírságot, valamint kérheti, hogy írassa nevére a járművet a jövőbeni kellemetlenségek elkerülése végett.

Arra az esetre, ha az új tulajdonos továbbra sem kívánja nevére íratni a járművet, a volt tulajdonos végső esetben megteheti, hogy a közjegyzőhöz fordul, és érvényteleníti a gépkocsira korábban kiadott megbízólevelet, majd bejelenti a rendőrségen, vagy a legközelebbi belügyi szolgáltató központban, hogy elveszítette a gépkocsi rendszámtábláit. A rendszámra körözést adnak ki, s a járművet valamelyik rendőrségi ellenőrzőponton feltartóztatják. A gépkocsit ilyen esetekben annak adják ki, akinek a neve a techpaszportban szerepel, s azt az új tulajdonos csak abban az esetben szerezheti vissza, ha megállapodik a régi tulajdonossal vagy a bírósághoz fordul.

A jármű tényleges (azaz új) tulajdonosa úgy kímélheti meg magát a kellemetlenségektől, ha mielőbb a maga nevére íratja a járművet. Ha ez a megoldás nem felel meg a számára, felkeresheti a volt tulajdonost, s megállapodhat vele arról, hogy nevét beírják a jármű használójaként a tulajdonosok nyilvántartásába.

A parkolási szabályok megsértéséért kiróható bírságok összege nem nőtt, ugyanakkor „tökéletesítették” a rendszert. A jogszabályok a fotón vagy videón automatikusan rögzített szabálysértésért fizetendő bírság 50%-os csökkentését irányozzák elő abban az esetben, ha a szóban forgó összeget 10 banki munkanapon belül befizetik.

A törvény leírja a közúti forgalom számottevő akadályozásának vagy a közlekedésbiztonság veszélyeztetésének valamennyi esetét, különös tekintettel azokra a helyzetekre, amikor a járműveket két vagy több sorban állítják le az úttesten, illetve olyan helyeken hagyják, ahol a közlekedési szabályok értelmében tilos a megállás vagy a parkolás, beleértve a tömegközlekedésnek fenntartott sávokat és a kerékpárutakat.

Jelenleg az autó elszállítására a jogszabályok abban az esetben adnak lehetőséget, ha a jármű „jelentősen akadályozza a közúti közlekedést”. Azt, hogy mi minősül „jelentősnek”, a rendőr dönti el. Az új jogszabály ezzel szemben meghatároz 17 konkrét esetet, amikor a jármű elszállítható, egyben megszünteti a rendőr mérlegelési lehetőségét. A rendőrök mellett a törvény a parkolási felügyelőket is felhatalmazza a járművek elszállításának elrendelésére, egyben előírja, hogy az elszállításra alapot adó tényállást kötelezően rögzíteni kell fotón vagy videón.

(epravda.com.ua/ntk)