Megtámadhatják a gyerekek az apa végrendeletét?

2018. április 8., 13:21 , 898. szám

„Miután a család apraja-nagyja külföldön dolgozik, egyedül gondozom, és a parányi nyugdíja miatt gyakorlatilag egyedül tartom el édesanyám idős és beteg bátyját. A nagybácsi nemrég végrendeletet írt és abban hálája jeléül rám hagyta családi házát, amelyben jelenleg egyedül él. Amikor a gyerekei megtudták, hogy mi történt, elmondtak mindennek, és azzal fenyegettek, hogy bíróságra viszik az ügyet. Megváltoztathatja a bíróság a végrendeletet? Mit tehetek az unokatestvéreim ellen?”

A Polgári törvénykönyv (Ptk.) 85. a végrendelet szerinti öröklésről rendelkező fejezetének értelmében, a polgár egy vagy több fizikai személyt jelölhet meg örököséül, függetlenül attól, hogy milyen családi, rokoni kapcsolatban vagy polgárjogi viszonyban áll velük (lásd! az 1235. cikkely 1. pontját!). A Ptk. 1235. cikkelyének 2. pontja értelmében az örökhagyónak jogában áll indoklás nélkül megfosztani öröklési jogától bármelyik törvényes örökösét. Ugyanakkor a 3. pont kimondja, hogy az örökhagyó nem foszthatja meg az öröklési jogától azokat a személyeket, akik kötelező részre tarthatnak igényt a hagyatékból.

A Ptk. 1241. cikkelyének 1. pontja értelmében kötelező részre a hagyatékból az örökhagyó kiskorú, fiatalkorú, illetve felnőtt korú, de munkaképtelen gyermekei, munkaképtelen özvegye és munkaképtelen szülei tarthatnak igényt. A kötelező rész mértéke egyenlő annak a hagyatékrésznek a felével, amelyre akkor tarthatott volna igényt az illető, ha törvény szerinti öröklésre kerül sor, vagyis az örökség végrendelet hiányában a törvényes örökösök között oszlik meg. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a bíróságnak, tekintettel az örökhagyó és a kötelező részre jogot formáló örökös közötti viszonyra, valamint egyéb körülményekre, jogában áll csökkenteni a kötelező rész mértékét.

A bírósági gyakorlatban nem ritka, hogy a magukat kisemmizetteknek érző örökösök utóbb megpróbálják semmissé nyilvánítani a végrendeletet, s előfordul, hogy sikerrel járnak. Elkerülendő ezt, önnek célszerű volna közjegyző által hitelesített életfogytig tartó eltartási szerződést kötni a nagybátyjával.

Nem zárható ki azonban, hogy rokonai ebben az esetben is perre viszik az ügyet. Ekkor jól jöhet minden olyan dokumentum, amely igazolja gondoskodását a nagybácsiról. Célszerű tehát eltenni minden olyan számlát, csekket, amelyek igazolhatják az idős személy ellátásával kapcsolatos kiadásait. Hasonló esetekre napló vezetése is tanácsolt az eltartottnak nyújtott szolgáltatásokról és kiadásokról. Ilyenkor az eltartott aláírásával igazolhatja a szolgáltatásokat és a kiadásokat. Ugyancsak fontosak a bíróság előtt azoknak a személyeknek a tanúvallomásai (például az eltartott személy szomszédaié), amelyek alátámaszthatják az ön gondoskodását.

Azonban a legbiztosabb módja annak, hogy kivédje a hozzátartozók esetleges mesterkedéseit, ha közjegyző által hitelesített ajándékozási szerződést köt az eltartott személlyel, amelyben a nagybácsi önre ruházza át az ingatlan tulajdonjogát. Ezt a szerződést később rendkívül nehéz megtámadni a bíróság előtt.

hk