Hogy a kárpátaljai magyar falvak földjei magyar kézben maradjanak

Földprivatizációs dokumentumok átadása Ugocsában

2018. április 4., 14:04 , 898. szám
Nagypalád

Nem szabad megengednünk, hogy a kárpátaljai magyar gazdák által megművelt földterületek a földprivatizáció során idegen kezekbe kerüljenek, ezért nagyon fontos, hogy gazdáink mielőbb hivatalosan is magánosítsák földjeiket, amihez jelentős segítséget nyújt Magyarország a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségen és az Egán Ede Jótékonysági Alapítványon keresztül. És az ugocsai tájakon 2016-ban benyújtott földprivatizációs pályázatok eredményeként már a Nagyszőlősi járásban is nem egy helyen kézhez vehették gazdáink a földprivatizációs dokumentumokat.

Nagypaládon március 28-án – a Móricz Zsigmond Középiskola klubjában – kis ünnepség keretében került sor az eseményre. A rendezvény kezdetén levetítették a Greenzero alkotógárdája által készített, Magyar történelem 3D animációban c. rövidfilmet, mely Illés Lajos magyarországi zenész Szózat-megzenésítésének aláfestésével mutatta be – néhány percbe sűrítve – ezeregyszáz éves történelmünket, országépítésünkkel és országvédő harcainkkal. Majd Illés Katalin, a pályázatokat összeállító, leadó helyi KMKSZ-alapszervezeti elnök a történelem felelevenítése után arról szólt, hogy Magyarország – a határok fölött átnyúló nemzetegyesítési politikájával – adott egy esélyt arra, hogy a Trianonban szétszaggatott magyar nemzet a határok fölött átnyúlva mégiscsak újraegyesüljön. Majd kitért rá, hogy történjék bármi, meg kell maradnunk magyaroknak, s ennek eléréséért együtt, közösen, mindnyájunk összefogásával kell küzdenünk. Itt nekünk van múltunk, és lesz jövőnk is – szögezte le.

A KMKSZ-elnök beszéde után következett a földprivatizációs dokumentumok átadása a földjük privatizálását kérő gazdáknak. 151 A kategóriás földprivatizációs okmányt adtak át azoknak, akik a kolhozi földek szétosztása során jutottak hozzá parcelláikhoz. Emellett 24 B kategóriás földprivatizációs dokumentum elkészítése van még folyamatban, melyek révén háztáji földek kerülnek magánosításra. Illés Katalin lapunk tudósítójának elmondta, egyetlen A kategóriás földprivatizációs pályázat elkészítése is mintegy 3000, egyetlen B kategóriás pályázat összeállítása pedig kb. 2000 hrivnyába került. S Illés Katalin arra hívta fel a dokumentumokat átvevő gazdák figyelmét, hogy az okiratokat közjegyzőnél jegyeztessék be.

Ugyancsak földprivatizációs okmányokat – 87-et – adtak át a gazdáknak Akliban március 26-án a helyi oktatási-nevelési központban. Az okmányokat a földtulajdonosoknak a pályázatok kiállításával megbízott helyi tanárnő, Banka Ildikó nyújtotta át, aki lapunk tudósítójával közölte, hogy kb. ugyanennyi okirat elkészítése van még folyamatban.

Veszprémi Sándor feketeardói KMKSZ-alapszervezeti elnök elmondása szerint 2016-ban 28 pályázatot állítottak össze és adtak le, ezek közül viszont még csak kilenc földprivatizációs okmány készült el, s került átadásra. Szőlősgyulán pedig – mint Hevesi Miklós helyi KMKSZ-alapszervezeti elnök közölte – március 29-én került sor a 205, mára elkészült okirat átnyújtására. Összesen viszont 521 pályázati anyagot adtak le, s 316 földprivatizációs dokumentum elkészítése még nem ért véget.

Március 30-án Verbőcön, a község művelődési házában Gál Lilla KMKSZ-alapszervezeti elnök több mint 200 földprivatizációs okiratot adott át a földjük hivatalos magánosítását kérő lakosoknak. Ugyanezen a napon került sor az okmányok átadására Tiszakeresztúrban is, a községi kultúrházban. Dobsa István KMKSZ-alapszervezeti elnök tájékoztatása szerint 2016-ban összesen több mint 150 pályázatot nyújtottak be, s mára mind a 75 A kategóriás okirat elkészült, így átadásra kerülhetett. A B kategóriás földprivatizációs okmányok elkészítése, valamint a 2017-ben benyújtott pályázatok elbírálása azonban még folyamatban van.

Április 3-án, lapzártánkkal egy időben Nevetlenfaluban is átvette a földprivatizációs okiratokat 268 nyertes pályázó.

Reméljük, hogy a közeljövőben mindegyik község valamennyi leadott pályázata alapján elkészülnek a földprivatizációs okiratok, hogy minden magyar gazda elmondhassa: ő a saját, magánosított földje hivatalosan is bejegyzett tulajdonosa.

Lajos Mihály