A magyar identitás megőrzését fogja szolgálni a Salánki Református Ifjúsági Ház

Segített a Magyar Patrióták Közössége

2019. január 12., 21:30 , 838. szám

A nagyszőlősi járási Salánk község Református Ifjúsági Házának felújítását a Magyar Patrióták Közössége támogatta, valamint a hozzájuk csatlakozott kanadai, Vancouver-szigeti magyar szervezetek, akik jótékonysági rendezvényeiken összesen egymillió forintot gyűjtöttek össze erre a célra. Az adomány ünnepélyes átadásánál jelen volt a magyar kormány képviseletében dr. Grezsa István miniszteri biztos és Szilágyi Mátyás beregszászi főkonzul.

A hazájuk és népük javáért tenni akaró Kárpát-medencei magyar fiatalok által 2014-ben létrehozott Magyar Patrióták Közösségének elnöke, Hetzmann Róbert elmondta, hogy mivel korábban jártak már Salánkon, így nem voltak ismeretlenek számukra a település történelmi értékei. Majd 2017-ben Salánk testvérgyülekezetében, az észak-erdélyi Magyarberkeszen találkoztak Balogh Attila salánki református lelkésszel, s akkor döntötték el, hogy lehetőségeikhez mérten megpróbálják támogatni a gyülekezet ifjúsági házának felújítását. Hetzmann Róbert hangsúlyozta, hogy az egyesület fokozottan figyel a kárpátaljai történésekre, szerintük a magyarság Kárpát-medencei megerősítésének munkájából a kormány mellett a civil társadalomnak is ki kell vennie a részét. Ennek megfelelően a tavalyi év tavaszán jótékonysági rendezvényt szerveztek, és támogatták a Korláthelmecen zöldmezős beruházásban megvalósuló magyar óvoda felépítését. Majd december 6-án, Budapesten a Duna Palotában egy újabb jótékonysági estet szerveztek a salánki ifjúsági házért.

Gáspár Roland, aki Petőfi-ösztöndíjasként volt a kanadai Victoria tartományban, elmondta, hogy a Victoriai Magyar Társaskör elnökének, Vaskó Ág­nesnek a kezdeményezésére kezdtek Kárpátalja támogatásáért gyűjtésbe a Vancouver-szigeten élő magyarok, hozzájuk csatlakozott a Nanaimói Magyar Kulturális Egyesület is, majd Rolandnak köszönhetően felvették a kapcsolatot a Magyar Patrióták Közösségével, akikkel összefogva tudtak segíteni a salánki magyar közösségnek.

Salánkon a vendégek részt vettek a felújításra szoruló ifjúsági házban zajló imahét részét képező istentiszteleten. A vendégeket köszöntve Balogh Attila református lelkész kiemelte, hogy bennünket, magyarokat Rákóczi egy nemzetté köt össze, ez különösen tudatosul egy olyan helyen, mint Salánk, ahol 1711-ben utolsó országgyűlését tartotta a Nagyságos Fejedelem.

Dr. Grezsa István miniszteri biztos – akinek támogatásával most újítják fel Salánk XIV. század végén épült, az 1540-es évektől reformátussá vált műemlék templomát – köszöntőbeszédében hangsúlyozta: „A világ magyarságának minden közösségében tudatosult, hogy meg kell segíteni a nehéz helyzetben lévő kárpátaljai magyarságot, mert egy pillanatra sem engedhetjük el a kárpátaljai magyarok kezét.” Kiemelte: Kárpátalja mindig soknemzetiségű régió volt, egykor a Magyar Királyság egyik legszegényebb része, mindazonáltal itt mindig békében éltek egymással magyarok, ruszinok, ukránok és más nemzetiségek. Ezt a sokszínűséget, értéket szeretnénk megőrizni olyannak, amilyen volt. Elmondta, hogy a magyar állam nemcsak a kárpátaljai magyarságot segíti, hanem erejéhez mérten a többséghez tartozókat is, hiszen a szükség nem nemzetiségfüggő.

Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul emlékeztetett arra, hogy 2019-et Rákóczi-emlékévvé nyilvánította a magyar kormány, ennek megfelelően Salánkon szeretnének az 1711-es országgyűlésnek emléket állítani. Azonkívül olyan tudományos konferenciát is szeretnének szervezni, amely ezt a történelmi eseményt feldolgozza. A főkonzul biztosította hallgatóságát arról, hogy a magyar külpolitika és nemzetpolitika sziklaszilárdan áll azon az elvi alapon, amelyet eddig is megvalósított. A továbbiakban még komolyabb, még nagyobb arányú fejlesztéseket szeretnének megvalósítani Kárpátalján mindenkinek a javára, boldogulására és mindenkinek az érdekében.

Aljohin Viktor, Salánk polgármestere köszönetet mondott a Magyar Patrióták Közösségének, a kanadai testvéreinknek és az anyaország kormányának, mindazoknak, akik nem feledkeznek meg a történelem szeszélye révén tőlük elszakadt kárpátaljai magyar közösségről. Kijelentette, hogy Salánkban a magyarság még nem csalódott és soha nem is fog.

Hetzmann Róbert, a Magyar Patrióták Közösségének elnöke, Bökönyi Levente elnökségi tag és Izing Máté Antal, a Magyar Patrióták Közösségének Kárpátaljáért felelős elnöki megbízottja, valamint a kanadai magyar szervezeteteket képviselő Gáspár Roland átadták a támogatásra szánt összeget a református gyülekezet gondnokának, majd aláírták az erről szóló megállapodást.

dózsa