Közös házastársi tulajdon a vállalkozás?

2019. április 13., 12:32 , 950. szám

„A vállalkozásom már azelőtt megvolt, hogy megnősültem volna. Ha most elválunk, ennek a fele is a feleségemet illeti? Tán még az esztergapadom felét is oda kell majd adnom neki? Egyáltalán, mit tekint a törvény közös házastársi tulajdonnak, s mit nem?”

– A Családi törvénykönyv (Cstk.) 60. cikkelyének 1. pontja értelmében a házastársak által a házasság ideje alatt szerzett vagyon a férj és a feleség közös osztatlan tulajdonát képezi, még akkor is, ha egyikük objektív okokból (például tanulás, a háztartás vezetése, gyermeknevelés, betegség stb.) nem rendelkezett saját jövedelemmel ebben az időszakban. Ugyanezen cikkely 2. pontja rögzíti, hogy a közös osztatlan tulajdon a házasság ideje alatt szerzett minden tárgyra kiterjed a személyes használati tárgyak kivételével.

A Cstk. 57. cikkelye értelmében kivételt képez a fenti általános szabály alól, vagyis a házastársak, tehát a férj vagy a feleség személyes tulajdonát képezi:

– a házasságot megelőzően szerzett tulajdon;

– a házasság alatt, de ajándékozási szerződés vagy öröklés útján szerzett tulajdon;

– az olyan tulajdon, amelyre a házastársak egyike a személyes tulajdonát képező pénzen tett szert;

– a privatizáció útján szerzett lakóingatlan vagy földrészleg;

– a személyes használati tárgyak, köztük az ékszerek – abban az esetben is, ha azok a házastársak közösen szerzett pénzén lettek megvásárolva;

– az egyéni érdemekért kapott prémiumok, juttatások;

– az elszenvedett veszteségek, károk utáni pénzbeli kárpótlás;

– a személyes (nem közös) forrásból kötött biztosítások utáni kifizetések stb.

A fentiekből következik, hogy a házasságkötésük előtt alapított vállalkozás az ön személyes tulajdonát képezi, néhány szempontot mégis figyelembe kell venni.

A Cstk. 62. cikkelye kimondja, hogy amennyiben az egyik házastárs tulajdonának értéke jelentősen nőtt a házasság ideje alatt a közös vagyonból, vagy a másik házastárs pénzéből eszközölt hozzájárulás, esetleg a másik házastárs munkája révén, a felek közötti vita esetén a bíróság ezt a tulajdont a házastársak közös tulajdonának ismerheti el. Sőt, ha az egyik házastárs munkájával és/vagy vagyonával részt vett a másik házastárs vagyonának fenntartásában, kezelésében vagy felügyeletében, úgy az ebből a tulajdonból származó jövedelmet, nyereséget vagy osztalékot szintén közös tulajdonnak ismerheti el a bíróság.

Másfelől viszont, ha a vállalat értéknövekedése abban az időszakban következett be, amikor önök már külön éltek, bár a jog szempontjából még házastársaknak számítottak, a bíróság határozhat úgy, hogy a bekövetkezett értéknövekedést az ön személyes tulajdonának nyilvánítja (lásd a már idézett 57. cikkelyt!).

Végül a 61. cikkely 4. pontja értelmében, amennyiben az említett esztergapadot nem a vállalat költségén vásárolta, azaz nem vállalati tulajdonnak minősül, viszont a házasságuk idején tett rá szert, válás esetén a bíróság szintén közös tulajdonnak fogja tekinteni.

hk