XXII. Aranyősz Kórustalálkozó

2011. november 11., 09:00 , 565. szám

Immár huszonkettedik alkalommal került sor november 6-án Técsőn a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ), a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezete és a KMKSZ Técsői Tiszavirág Nyugdíjas Egylete szervezésében az Aranyősz Kórustalálkozóra, mely a Felső-Tisza-vidék egyik legrangosabb kulturális eseménye. A járási székhely kultúrházának nagytermét megtöltő közönség előtt megyénk majd mindegyik magyarlakta járásából felléptek együttesek.

A találkozót Bányász Erzsébet, a KMKSZ Técsői Alapszervezetének egykori elnöke, a rendezvény szervezője nyitotta meg, örömének adva hangot, hogy huszonkettedik alkalommal találkozhatnak itt mindazok, akiknek fontos a magyarságtudat megőrzése és a nemzeti kultúra ápolása, továbbadása. Huszonkét év távlatából emlékeztetett a kezdetekre, a kórustalálkozó első „lépéseire”, a nehézségekre, amikor – mint mondta – volt olyan év, hogy a résztvevők számára még a zavartalan fellépést biztosító körülményeket sem tudták megoldani. „22 év elszállt, s bár sokszor voltak gondok, problémák, minden egyes „aranyőszhöz” szép emlékek és eredmények kötődnek – mondta. – S bár számos akadály keresztezte munkánkat, azért mindig igyekeztünk azokat kikerülni, és továbbmenni a megkezdett úton.” Végül annak a reményének adott hangot, hogy a találkozót jövőre is megrendezik majd.

Ifj. Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke emlékeztetett arra, hogy az idei év a család éve. „Úgy gondolom, hogy azon énekkarok és tánccsoportok, akik most itt vannak, bizonyos értelemben szintén egy-egy családot alkotnak, s akárcsak a családok, fontos meghatározói a társadalomnak.” Ezt követően ifj. Sari József köszöntötte a vendégeket: Brenzovics Lászlót, a KMKSZ alelnökét, megyei tanácsi képviselőt, Kovács Ivánt, Técső polgármesterét, Trefán Jánosnét, Nagykálló (Magyarország) alpolgármesterét, Mészáros Tibort, Técső alpolgármesterét, valamint a történelmi egyházak képviseletében László Károly református lelkészt és Rácz István római katolikus atyát.

Brenzovics László beszédében kiemelte: „ 22 év nagy idő, és ez itt, a Felső-Tisza-vidéken a kitartásnak a jele, hiszen a szervezők – számos alkalommal anyagi és egyéb nehézségek között – több mint két évtizeden keresztül folyamatosan megtartották a rendezvényt, mivel fontosnak tartották, hogy megyénk amatőr művészeinek, táncosainak és énekeseink részvételével bemutassák, megőrizzék és átadják a magyar nemzeti kultúrát.” A KMKSZ alelnöke köszönetet mondott mindezért a técsői alapszervezetnek és személy szerint Bányász Erzsébetnek, aki évtizedeken át lelke, motorja volt ennek a találkozónak. „A népdal, a néptánc nagyon fontos része a megmaradásnak. Különösen fontos ez a Felső-Tisza-vidéken élő magyarok számára, akiknek a tömbmagyarságtól távol élve kell közösségként fejlődniük. A találkozó egyben lehetőség az egymással történő ismerkedésre és szakmai tapasztalatszerzésre is” – zárta szavait Brenzovics László, majd külön köszöntötte az idén megalakulásának 25. évfordulóját ünneplő, Téglásról érkezett Rózsa Népdalegyüttest, valamint a Munkácsról érkezett, a találkozón évről-évre fellépő nyugdíjasokat, akiket példaként állított a fiatalok elé.

László Károly tiszteletes beszédében hangsúlyozta, hogy mindenért hálát kell adnunk az Úristennek, hiszen nap mint nap az Ő kegyelméből élünk, különösképpen azért, hogy magyarnak teremtett bennünket, hiszen nyelvünk, dalaink és muzsikánk a legszebbek közé tartozik a világon. Majd köszönetet mondott a fellépőknek, akik nemcsak megélik és megőrzik a kultúrát, de tovább is adják azt.

Rácz István atya kiemelte: Hálát kell adnunk az Úrnak azért, hogy immár huszonkettedik alkalommal újra együtt lehetünk ezen a nívós kórustalálkozón, egyben kérni kell Őt, hogy ez a kárpátaljai magyar nemzetrészt összefogó rendezvény jövőre is megtartásra kerülhessen.

Majd megkezdődött a műsor, színpadra léptek a kultúrcsoportok. Elsőként az 1986-ban alakult, Szikora Csilla vezette téglási Rózsa Népdalegyüttes mutatkozott be, akik a Cimborák népzenekar kíséretével adtak elő népdalokat. Őket a szintén téglási, népdalkedvelőkből álló Csalogány Asszonykórus követte.

Palotást járva teremtett jó hangulatot a Técsői Hollósy Simon Középiskola Kristofóri Gyöngyi ve­zette Ne­reszen Táncegyüttese, akik a továbbiakban viski csárdásokkal is felléptek még.

A Kígyósról érkezett, Gál Mónika vezette Ezüst Alkony Nyugdíjaskórus haláleset és gyász okán ezúttal csak két taggal képviseltette magát. Őket a Viski Kölcsey Ferenc Középiskola tanulóiból álló, Szeles Viktória és Takács Zsuzsanna vezette Szivárvány Tánccsoport követte. A nagyközségből ezenkívül fellépett még a Tudósi Tímea vezette citerazenekar is.

Az Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola Vajnági Adrienn vezette Nefelejcs Néptáncegyüttese felcsíki táncokat (sutát, héjszát és sebest) ropott a színpadon. Őket a Técsői Művelődési Ház Tiszjánecska Együttese követte, akik ukrán népdalokat adtak elő.

Először vett részt a kórustalálkozón a Téglásról érkezett, 2005-ben alakult, Kriczky Beáta vezette Dominus egyházi kórus, akik gitárral kísért egyházi énekeket énekeltek.

Fellépett még a Murávszki Erika vezette Técsői Aranyősz Művelődési Egylet kórusa, valamint a Nagykállói Naplemente Nótakör (vezetője Szabolcsi László). Szabolcsi László bemutatta a 2007-ben alakult nótakört, mely a nagykállói városi nyugdíjasklubból alakult 12 fővel. A tíz fővel jelenlévő nótakör repertoárjának első részében anyaországi nótacsokrot, második részében pedig határontúli dallamokat adott elő.

Nagy sikert aratott a Fazekas Sándor karnagy vezette „Életet az éveknek” Munkácsi Magyar Nyugdíjasklub, akik többek között elénekelték Dobos Attila híres magyar zeneszerző művét, a Magyarok világhimnuszát, valamint a Tartsd meg hazánkat, Isten c. éneket. Munkácsról érkezett még ide a KMKSZ kisegyüttese. Vezetőjük, Boruzs Béla elmondta, hogy a kórustalálkozóval „egyidősek”, azaz idén ünneplik fennállásuknak 22. évfordulóját.

A továbbiakban duettet énekelt a nagyszőlősi Nagy Richárd, valamint fellépett Aknaszlatináról a Bel Canto Női Kar (vezetője Fehér Mónika), valamint a bányásztelepülés Stercli Edina vezette citeraegyüttese. Őket egy Beregsurányból (Magyarország) érkezett tánccsoport követte, a csoportok közül pedig utolsóként a Beregvidéki Petőfi Sándor Nyugdíjas Egyesület lépett a publikum elé.

A rendezvényt a Szózat eléneklése zárta.

A fellépő együttesek vezetői a szervezőktől virágot, oklevelet és a nagydobronyi Hidi Endre keramikus által készített kerámiát vehettek át.

Fischer Zsolt