Ha a férj nem fizet tartásdíjat

2011. október 21., 10:00 , 562. szám

„A volt férjem immár négy éve nem fizet tartásdíjat közös gyermekünk után. Sajnos azt sem tudom, hogy jelenleg hol lakik vagy hogy hol dolgozik. Abban kérném a tanácsát, hogy ilyenkor hová, kihez fordulhatnék, s miként tegyem ezt?”

– Amennyiben nem rendelkezik jogerős bírósági határozattal, mely az ön javára a volt férje által fizetendő tartásdíjat állapítana meg, azzal kell kezdenie, hogy szert tesz egy ilyen határozatra. Ennek érdekében nyújtson be keresetet a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz. Persze számolnia kell azzal, hogy amennyiben eddig a bíróság nem állapított meg tartásdíjat az ön javára, a bíró mostani határozata nem lesz visszamenőleges hatályú, tehát csak jogerőre emelkedése napjától illeti meg önt a tartásdíj a volt férjétől.

Ha viszont már rendelkezik bírósági határozattal, de a volt férje mégsem szándékozik önként fizetni, forduljon a kényszerbehajtás végett a bírósági végrehajtói szolgálathoz. Ukrajna Törvénye A végrehajtásról értelmében az ön kérvénye és a végrehajtási levél alapján, amelyet a tartásdíj megállapításáról döntő bíróság ad ki az ugyancsak ön által e tárgyban benyújtott kérvény nyomán, a végrehajtói szolgálat köteles megindítani a végrehajtást (amiről önt az állami végrehajtó erre vonatkozó írásos határozatában tájékoztatja). Ugyancsak a végrehajtó feladata tisztázni a volt férj tartózkodási- és munkahelyét, számba venni tulajdonát, s megejteni az önnek megítélt tartásdíj behajtását (a munkahelyén keresztül vagy vagyonának lefoglalása révén).

A végrehajtó tevékenységét, aktivitását a tartásdíj kényszerbehajtását illetően önnek is módjában áll ellenőrizni az ügy anyagainak megismerése révén, amire önnek Ukrajna Törvénye A végrehajtásról 12. paragrafusa ad jogot.

hk