Pályázati felhívás

2011. október 14., 10:00 , 561. szám

A bécsi székhelyű Lakos Alapítvány kárpátaljai felsőoktatási intézményben tanuló magyar diákok részére szociális ösztöndíjpályázatot hirdet a 2011/2012-es tanév I. félévére.

Az ösztöndíjra minden olyan diák pályázhat, aki:

– magyar oktatási nyelvű középiskolát vagy líceumot/gimnáziumot végzett,

– nappali tagozaton tanul kárpátaljai főiskolán vagy egyetemen,

– nem tanul külföldi főiskolán, egyetemen nappali tagozaton,

– első diplomás képzésben vesz részt,

– a legutolsó szemeszter tanulmányi átlaga 3,5 fölött van,

– szociálisan rászorul a támogatásra,

– aktívan részt vesz valamelyik kárpátaljai magyar – ifjúsági, diák-, cserkész- vagy egyházi – szervezet tevékenységében.

Előnyt jelenthet, ha:

– a pályázó korábban már részesült az alapítvány ösztöndíjában.

A pályázati űrlaphoz csatolni kell (mindent elektronikus formában):

– a kitöltött pályázati űrlapot ( letölthető vagy az alapítvány e-mail címén lehet igényelni),

– önéletrajzot,

– igazolást a tandíjról, annak összegéről, illetve annak hiányáról,

– az oktatási intézménytől egy igazolást arról, hogy az intézményben tanul,

– a magyar szervezet vezetőjének nyilatkozatát a pályázó tagságáról, a szervezeten belüli tevékenységéről.

A pályázatokat a kért mellékletekkel a következő e-mail címre kérjük eljuttatni: lakos.karpatalja@gmail.com

A hiányos pályázatokat nem fogadjuk el!

Az ösztöndíj összege egy főre: 200 euró.

Támogatottak száma: 14 fő.

Beadási határidő: 2011. október 23.

A pályázókat 2011. november 7-ig értesítjük a pályázat eredményéről.