Ki felel a kiskorú által okozott sérülésért?

2019. szeptember 10., 13:21 , 971. szám

„A kilencéves kisfiamnak az utcán kiverték egy tejfogát. A fiú, aki megütötte, csak 12 éves. Ki felel ezért? Kihez forduljak? Úgy hallom, a fiú családja rövidesen kiköltözik Magyarországra. Hogyan lehet őket felelősségre vonni, ha elutaznak?”

– Önöknek jogukban áll feljelentést tenni a rendőrségen, illetve fordulhatnak a bírósághoz is a kisfiukat ért támadás miatt. Ami azonban a rendőrséget illeti, tudni kell, hogy a 14 éven aluliak büntetőjogi felelősségre vonására nincs lehetőség, ezért a rendőrség legfeljebb a szülők felelősségét vizsgálhatja esetünkben, amibe szükség esetén a gyermekvédelmi hatóságot is bevonják. Ha a szülőknek és gyermeküknek korábban nem gyűlt meg a bajuk a hatóságokkal, az ilyen vizsgálatok rendszerint a szülők hivatalos figyelmeztetésével zárulnak.

A Polgári törvénykönyv 1178. cikkelye értelmében a kiskorú (14 éven aluli) által okozott kárért a szülei (örökbefogadói) vagy a gyámja, esetleg más olyan természetes személyek felelnek, akik törvényes alapon nevelni jogosultak a gyermeket – kivéve, ha a szülő-gyám-nevelő bizonyítani tudja, hogy a károkozás nem a kiskorú elégtelen nevelésének vagy felügyeletének, a szülő ezzel kapcsolatos mulasztásának a következménye. Amennyiben a gyermek az incidens idején valamely gyermeknevelési, oktatási vagy egyéb intézmény, szervezet stb. felügyelete alatt állt, azok felelőssége is felmerülhet az ügyben.

Ilyen esetekben a bántalmazott gyermek szülei keresettel fordulhatnak a bírósághoz, hogy kötelezzék a fiukra támadó kiskorú szüleit az okozott erkölcsi és anyagi kár, illetve a peres eljárás költségeinek a megtérítésére. Amennyiben azonban fennáll a lehetősége, hogy a kiskorú és szülei rövidesen elhagyják az országot, a kereset benyújtása előtt érdemes mérlegelni, marad-e elég idejük jól felkészülni a perre.

Ha a támadó a családjával külföldre távozik, a felelősségre vonásuk nagy valószínűséggel már csak elméletileg lesz lehetséges. Az önökéhez hasonló esetekben a külföldön élő személyek elleni polgári peres eljárások összetettsége, időigénye és várható költségei köszönőviszonyban sem állnak a per sikere esetén remélhető eredménnyel.

Az egyetlen észszerű eljárásnak az tűnik tehát, ha személyesen keresik fel a fiukra támadó kiskorú szüleit, ismertetik a helyzetet, és próbálnak békés megoldást találni.

hk