Boldogok, akik lakoznak a te házadban

Hálaadó istentisztelet Badalóban

2019. szeptember 6., 17:43 , 971. szám

A jövőre 220 éves ősi badalói református templomban négy éve végeztek jelentős belső felújítást, két évvel ezelőtt pedig a templomtorony esett át teljes körű megújuláson. Az idei esztendő tavaszi és nyári hónapjaiban a templom külső tere kapott teljesen új ruházatot, felújításra került a templomot körbeívelő, legalább egy évszázada álló díszes kerítés, a templom előterében felállításra került egy díszes hirdetőtábla, illetve restauráláson esett át a Tisza-parti település egyik szimbóluma, az Isten házának külső részét díszítő 81 éve emelt Petőfi Sándor-emléktábla.

A mostani felújítás alkalmából hálaadó istentiszteletre került sor vasárnap délután Badalóban, ahol a településen élők a hozzájuk érkezett vendégekkel együtt adtak hálát a Mindenhatónak a megújult templomért.

Igehirdetésében Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület (KRE) püspöke a Zsoltárok könyve 84. részének 2. versétől kezdődő igeversekkel hirdette Isten igéjét: ,,Mily szerelmetesek a te hajlékaid, Seregeknek Ura! […] Boldogok, akik lakoznak a te házadban, és dicsérhetnek téged szüntelen!”  A püspök úr kiemelte, hogy az anyaországi támogatás mellett  a badalói gyülekezet jelentős mértékben járult hozzá a templom felújításához, ami azt bizonyítja, hogy az itt élő embereknek  nagyon is fontos, hogy szép és rendezett környezetben dicsérhessék nap mint nap az Urat.

Sápi Zsolt helyi református lelkipásztor köszönetet mondott Magyarország nemzeti kormányának a felújításra szánt jelentős támogatásért, illetve a munkálatokat végző helyi mestereknek, vállalkozóknak, önkénteseknek, a költségekből hatalmas önrészt vállaló gyülekezetnek, presbitériumnak, hogy közös erővel ilyen széppé sikerült varázsolni az Isten házát.

Magyarország Miniszterelnökségének Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának titkársági vezetője, dr. Mező István Mózes Soltész Miklós államtitkár üdvözletét tolmácsolta a helyieknek, és nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy egy templom és egy lelki közösségi ház megújulásán lehet jelen. Beszédében hangsúlyozta, hogy a magyar kormány egyházpolitikájának alappillére, hogy az ilyen és ehhez hasonló közösségek számára nyújtson támogatást a templomok állagának fenntartásában és javításában, de mint mondta,  a legszebb templom a tele templom, és örömmel tapasztalja, hogy az itt élők szeretik, megbecsülik és meg is töltik templomukat. Mondandóját így fejezte be: Soli Deo Gloria!

Sin József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Beregszászi Középszintű Szervezetének és a Beregszászi Járási Tanács elnöke köszöntőjében kiemelte, jó látni, hogy ebben a gondokkal, bajokkal teli világunkban Badalóban nemcsak hogy nem feledkeztek meg az Isten házáról, de a gyülekezet hitbeli és nemzeti identitásnövelő fennmaradásának a jeleként egy ilyen nagy volumenű felújítást végeztek el a közösségi hajlékon. Örömét fejezte ki amiatt is, hogy a gyülekezet szorgos munkájához a KMKSZ is hozzá tudott járulni egy díszes hirdetőtábla felállításával, illetve a Petőfi-emléktábla felújítási költségeinek felvállalásával.

Köszöntötte még a helyi gyülekezetet Nagy Béla, a KRE Diakóniai Osztályának vezetője, Gyebnár István beregszászi magyar konzul, Hadnagy István, a Beregi Református Egyházmegye főgondnoka, a meghívott lelkészek pedig egy-egy igével köszöntötték az ünnepi gyülekezetet.

Badaló testvérgyülekezeteinek nevében Boza Kristóf sáregresi, Szabó Gábor Ferenc őrszentmiklósi lelkipásztorok tolmácsolták személyes és gyülekezeteik üdvözletét és jókívánságait, a Tisza másik oldalán lévő testvértelepülés, Szatmárcseke küldöttségét pedig Csoma Zoltán polgármester képviselte, aki köszöntőjében arról beszélt, hogy a legnagyobb kincs az, hogy az itt élő emberek a mostani nehéz időkben is megőrzik hitüket, magyarságukat, nemzeti identitástudatukat.

A helyi polgármesteri hivatal nevében Jakab Margit közösségi titkár mondta el köszöntőjét.

A helyi gyülekezet presbitere, Ferenci Attila, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színművésze Reményik Sándor versét adta elő, majd a helyi presbitérium jegyzője, Jakab Lajos családorvos, a KMKSZ Badalói Alapszervezetének elnöke egy történelmi visszatekintésben ismertette a község, illetve a Badalói Református Egyházközség történetét.

A közösségi együttlétet a helyi énekkar szolgálata tette még  felemelőbbé, majd  Zán Fábián Sándor mondott áldást a gyülekezetre, és zárszavában arról beszélt, hogy a templom  felújítását követően most egy még nehezebb folyamat, a lelki építkezés következik a helyiek számára, és ezt csak úgy tudják közösen sikeresen megélni, ha a jövőben sem hagyják el szülőfalujukat, kitartanak magyarságuk és hitük mellett.

A hálaadó istentiszteletet követően a vendégek megkoszorúzták a felújított Petőfi Sándor-emléktáblát, majd szeretetvendégséggel ért véget az ünnepi alkalom.

(jeles)