Megszűnik a magyar nyelvű tankönyvkiadás Kárpátalján?

2019. november 12., 18:36 , 981. szám

A lembergi Szvit Állami Kiadó igazgatósága hivatalosan tájékoztatta Varga Bélát, a 2017 óta már csak névlegesen létező ungvári magyar tankönyvszerkesztőség egyetlen főállású vezetőjét-munkatársát, hogy 2020. január 1-től megszűnik az állása. Mint ismeretes, az éveken át tartó leépítés után a lembergi kiadó 2017 márciusában gyakorlatilag felszámolta a magyar tankönyvszerkesztőséget. Ungváron 1945 óta a közelmúltig folyamatosan működött a kárpátaljai magyar iskolák számára eredeti és fordításos tankönyveket készítő magyar tankönyvszerkesztőség, amely 1994-ig a kijevi köztársasági tankönyvkiadó kötelékébe tartozott, majd ezt követően a lembergi Szvithez csatolták.

A kérdés kapcsán Varga Bélát, a Szvit Kiadó volt ungvári magyar tankönyvszerkesztőségének vezetőjét kérdeztük.

– Olyan információ jutott el szerkesztőségünkhöz, hogy a jövő évtől csak az 1–4. osztályosok számára készül magyar nyelvű tankönyv. Miről van szó konkrétan?

– Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma már meghirdette a jövő évi tankönyvek elkészítésére a pályázatot. A kiírásban csak a nemzetiségi iskolák harmadik osztálya szerepel: 2 eredeti magyar könyv és 3-4 fordításos tankönyv, valamint az ukrán nyelv. Jövőre a felsőbb osztályok közül a hetedik osztály lenne soron, számukra 12 tankönyvet – 9 fordításos és 2 eredeti magyar, valamint 1 ukrán könyvet – kellett volna megjelentetni. Azonban ezekre nincs kiírva pályázat, csak az ukránnyelv-tankönyvekre a nemzetiségi iskolák részére, valamint az eredeti ukrán nyelvű tankönyvekre. Ebből az következik, hogy a minisztérium nem fogja finanszírozni a tankönyvek kiadását, sem az eredeti magyar tankönyvek elkészítését, sem pedig az ukrán nyelvűek fordítását.

– Ennek a hátterében pénzhiány van?

– Nem, finanszírozási okról nem beszélhetünk, mivel a jövő évi költségvetésben nagyobb összeget ütemeztek be tankönyvkiadásra, mint 2019-ben.

– Akkor az oktatási törvény hatásának tudható be?

– Ez várható volt, de csak 2023 után. Én tavasszal még megkaptam a minisztériumtól azoknak a könyveknek a listáját, amelyeknek a megjelentetését jövőre tervezik. Most viszont az igazgatóság hivatalosan tájékoztatott, hogy 2020. január 1-től megszűnik az állásom, mivel nincs elég megrendelés. Ezzel gyakorlatilag megszűnik a közel hét évtizede működő tankönyvszerkesztőség Kárpátalján, hiszen egyetlen főállású vezetőként álltam alkalmazásban, a szerkesztők, illetve a fordítók munkaszerződéssel dolgoztak.

– Ez gyakorlatilag a magyar oktatás ellehetetlenítését jelenti.

– Hosszú távon igen, mert fokozatosan tankönyvek nélkül maradnak az iskolák. Az ötödik osztályosok tankönyvei tavaly még megjelentek. Idén a hatodik osztályosok voltak soron. A fordításos könyveket kinyomtatták, de az eredeti – magyarnyelv- és irodalomtankönyvek már nem készültek el a hatodikosok számára sem.

– Az elmúlt időszakban is minden évben meg kellett harcolni azért, hogy megjelenjenek a fordításos tankönyvek a magyar iskolák számára.

– A megfelelő információk birtokában rendszeresen tájékoztattam a kárpátaljai és magyarországi közvélemény mellett a magyar szervezeteket, mindenekelőtt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséget (KMKSZ) és az ukrán parlament mindenkori magyar képviselőjét a fordításos tankönyvek kiadásával kapcsolatos gondokról, hogy az illetékes hivatalban megfelelő időben tudjanak intézkedni Kijevben. Így sikerült folyamatosan biztosítani a magyar oktatási nyelvű iskolák tankönyvellátását.

– Lát-e megoldást a helyzetre?

– Igen, a felső tagozatos osztályok tankönyvei továbbra is megjelenhetnének digitális formában az interneten kellő szervezéssel, anyaországi támogatással.

Rehó Viktória