Polgárőrnap Benében

A győztesek jutalma oklevél és polgárőrbor volt

2011. augusztus 5., 10:00 , 551. szám

Immár több mint egy éve annak, hogy a beregszászi járási Benében megalakult a település civil önkénteseiből álló polgárőrség, mely igen eredményesen működik, naponta ellátva feladatát. A sikeres működés elismeréseként és megünnepléseként a szervezet tagsága július 31-én megrendezte az I. Benei Polgárőrnapot.

A jelenlévőket ifj. Molnár László, a benei polgárőrség vezetője üdvözölte a rendezvénynek otthont adó általános iskolában. Külön köszöntötte a rendezvényre meghívott Juhász László vezette oroszi, valamint Horváth Gyula vezette mezőgecsei polgárőröket. Ifj. Molnár László röviden szólt a szervezet megalakulásáról, melyet a településen történt bűncselekmények tettek indokolttá. Hangsúlyozta: noha a tavaly, május 8-án megalakult szervezetet sokan nem tartották életképesnek, ezen véleményekre rácáfolva a polgárőrség a mai napig is fennáll és eredményesen ellátja feladatát. Az állomány soraiba 46 bejelentett polgárőr tartozik, akik több csoportra osztva végzik feladatukat. A település közbiztonságának ellátásán kívül részt vállalnak a fenyegető természeti katasztrófahelyzetekre való felkészítésben, valamint szükség esetén azok elhárításában is. Így pl. a tavalyi évben a település melletti Borzsa folyó árhullámának levonulásakor állandó figyelemmel kísérték a vízszint alakulását, s készen álltak arra, hogy – ha a helyzet úgy kívánja – segítsenek a civil lakosok mentésében vagy az árhullámmal szembeni védekezésben. Ifj. Molnár László hangsúlyozta: a polgárőrség az eltelt rövid idő alatt beváltotta a hozzá fűzött reményeket, mivel Benében azóta nincsenek bűncselekmények. A kicsit megkésve méltatott egyéves „születésnapon” kívül ma ezt a sikert ünneplik. Hangsúlyozta még: a jövőben a szomszédos települések polgárőrségeivel történő szoros együttműködésre fognak törekedni, ami a kölcsönös tapasztalatcserén kívül számos közösen tervezett rendezvény lebonyolításában is megnyilvánul majd.

Az egész napos eső sem gátolta meg, hogy a polgárőrök különböző versenyek keretében összemérjék erejüket. A játékok sorában a foci volt az első, a beosztás sorshúzással dőlt el. A kétszer húsz perces mérkőzések szüneteiben kötélhúzásban, valamint kocsitolásban versenyeztek a csapatok. A három meccsből kettőt a beneiek nyertek, 6-1-re megverve Gecsét, valamint 3-2-re Oroszit. Kötélhúzásban az orosziak bizonyultak a legjobbnak, míg kocsitolásban hármas döntetlen alakult ki.

A csapatszellemet, ügyességet és gyorsaságot próbára tevő játékok után következett az utolsó megmérettetés, ahol semmi más, csak a nyers erő és a koncentrálás garantálhatta a győzelmet: szkanderre került ugyanis sor. A csapatok „legizmosabbjaikat” vetették be. Legerősebbnek végül a minden ellenfelét lenyomó benei Mónus László bizonyult. Ezzel kialakult az összesített eredmény, melynek alapján az első helyezett Bene, a második Oroszi, míg a harmadik Gecse csapata lett.

A győztesek jutalma oklevél volt, valamint ún. polgárőrbor, melyet Parászka György benei borász külön erre az alkalomra készített. A díjátadó után a beneiek szíves szóval a sátrak alatt megterített asztalokhoz invitáltak mindenkit, ahol finom babgulyás és jóféle itókák várták őket.

A tervek szerint a polgárőrnap a Bózsár család zenéjétől kísért szabadtéri zenés-táncos mulatsággal zárult volna. A kelet-ukrajnai bányaszerencsétlenség következtében államilag elrendelt gyász miatt azonban ez elmaradt.

F. Zs.