Ha az apa nem láthatja gyermekét

2011. július 15., 10:00 , 548. szám

„Volt feleségem nem hagyja, hogy találkozzam a fiunkkal. Megteheti-e, hogy megfosszon az apaságtól? Hogyan bizonyíthatom, hogy én vagyok a gyermek apja? Hallottam, hogy végeznek DNS-vizsgálatot. Miként zajlik ez az eljárás, és segíthet-e rajtam?”

– Sajnos az eset ismertetése nem terjed ki minden részletre, általánosságban azonban elmondható, hogy amíg apasága nem bizonyított a jog szempontjából, addig nem ön számít a gyermeke apjának, amennyiben az házasságon kívül született. Ebből következik, hogy ilyenkor nincs értelme megfosztani önt apai jogaitól.

Két módja van annak, hogy bizonyítsa, mégiscsak ön a gyermek apja. Az első, hogy feleségével együtt elmennek az anyakönyvi hivatalba (a ZAGSZ-ba), s kérvényt nyújtanak be az apaság önkéntes elismeréséről. A másik lehetőség, hogy a bíróságtól kéri ugyanezt, bizonyítva apaságát. Erre Ukrajna Családi Törvénykönyve 128. paragrafusa ad önnek lehetőséget, s a gyermek lakóhelye szerint illetékes bíróságon kell benyújtania a keresetet. A szóban forgó 128. paragrafus értelmében az apaság elismerésének alapjául szolgálhat bármilyen információ, amely alátámasztja, hogy a gyermek melyik férfitől származik. Ilyen információ lehet például valamely dokumentum, szóbeli megnyilatkozás, a gyermek anyjáról való gondoskodás, valamint a különféle vizsgálatok eredményei (például az említett DNS-vizsgálat, amely azonban nem kötelező, s nem is olcsó, mintegy 6400 hrivnyába kerül) stb. A lényeg azonban az, hogy a bíróság számára önmagában semmilyen bizonyíték nem eleve perdöntő erejű.

Miután bizonyította apaságát, önnek a gyermek lakóhelye szerint illetékes gyámügyi hatósághoz kell fordulnia. A hatóságnak benyújtott kérvényében tájékoztatnia kell a szakembereket arról, hogy az anya akadályozza az ön érintkezését a gyermekkel, holott az a törvények értelmében jogában állna. A gyámügyi hatóságnak határozatot kell hoznia az ügyben, melyben kijelöli a gyermekkel való érintkezésének időpontját (a hét napját, az órát stb.). Amennyiben az anya ennek ellenére sem engedélyezi, hogy láthassa a gyermekét, jogában áll ismét a bírósághoz fordulni (lásd a Családi Törvénykönyv 159. paragrafusát), keresetében a láthatás akadályainak elhárítását kérve. Ezután a bíróság feladata lesz dönteni arról, miként vehet részt gyermeke nevelésében (meghatározva a láthatás gyakoriságát, jellegét stb.).

hk