Pisztolyt adnának az ukrán polgárok kezébe?

2020. március 11., 20:19 , 997. szám

A Legfelső Tanácsban folytatódik a Nép Szolgája párt képviselői által még tavaly benyújtott két törvénytervezet egybegyúrása az erre a célra létrehozott munkacsoport által egy olyan dokumentummá, amely egyebek mellett lehetővé tenné a polgárok számára, hogy a jövőben pisztolyokat és revolvereket is birtokoljanak. A munka pillanatnyi állásáról a strana.ua számolt be.

Jelenleg a fegyvertartást Ukrajnában egy olyan 1998-as belügyminisztériumi rendelet szabályozza, amely lényegében alig különbözik attól a dokumentumtól, amely még a Szovjetunióban volt hatályos. Ezek szerint a 21. életévüket betöltött, büntetlen előéletű polgároknak jogukban áll huzagolatlan és huzagolt hosszú csövű félautomata lőfegyvert, azaz vadászpuskát vagy karabélyt tartani. Ugyanakkor rövid csövű lőfegyver, tehát pisztoly vagy revolver tartása civilek számára tilos. Az engedélyezett lőfegyvert megvásárlása után a boldog tulajdonos köteles széfben tartani, töltetlen állapotban. Bármilyen célú felhasználásához, például vadászathoz, további engedélyek szükségesek.

A legális fegyvertartás kérdése Ukrajnában a Majdan és a Donyec-medencei harcok kitörésével merült fel újult erővel. Ekkor több ezer illegális lőfegyver került az emberek kezébe. A vita központi kérdése a polgárok részéről körülbelül így foglalható össze: miért tiltják a hatóságok a polgárok számára a fegyvertartást önvédelem céljából, amennyiben nem tudják biztosítani a bűnözők lefegyverzését? A hatóságok álláspontja szerint ugyanakkor a lakosság „felfegyverzése” nem szorítaná vissza a bűnözést és a fegyverhasználatot.

A készülő törvénytervezet egyik fő újdonsága, hogy lehetővé tenné a polgárok számára rövid csövű huzagolt lőfegyver, azaz pisztoly vagy revolver birtoklását, illetve alkalmazását önvédelem céljából. Ezt a lehetőséget azonban jelentősen korlátoznák. Például jelen helyzet szerint önvédelemre a bűnözőkkel szemben csupán az otthonukban használhatnának lőfegyvert a polgárok. További, egyelőre megválaszolatlan kérdés, hogy miként veszi figyelembe a jövőben a Büntetőtörvénykönyv azt a körülményt, hogy a lakosság önvédelemre is használhatja majd az otthon tartott fegyvert.

A jogszabály előkészítésén dolgozó munkacsoport javasolja, tegyék lehetővé a rövid csövű lőfegyver „szabad rejtett” viselését és önvédelemre való használatát az otthonon kívül is. Egyelőre erősen kétséges azonban, hogy az utcai fegyverviselés lehetősége végül bekerülhet a törvényjavaslatba, s még valószínűtlenebb, hogy ezt utóbb megszavazza a parlament, mivel a Belügyminisztérium jelen helyzet szerint kategorikusan ellenzi az elképzelést.

A tervezetben jelenleg szerepel a hideg fegyver fogalma, amelybe az eddigi gyakorlatnak megfelelően egyebek mellett szinte minden elképzelhető szúró- és vágóeszközt besorolnak, ám a munkacsoporton belül megfogalmazódott a javaslat, hogy kerüljön ki a jogszabályból a fogalom, mivel azt gyakorlatilag képtelenség egyértelműen meghatározni, illetve szinte lehetetlen különbséget tenni a tulajdonképpeni fegyverek, valamint a háztartási, gazdasági rendeltetésű és sporteszközök, a szuvenírek és a turistafelszerelések között. A felvetés már csak azért is jogos, hiszen adott esetben bármilyen boltban kapható konyhakés, favágóbalta vagy machete is használható fegyverként.

A törvényalkotók a fegyverbirtoklást, beleértve a rövid csövű huzagolt lőfegyverekét is, a cselekvőképes, pszichikailag egészséges, 27. életévüket betöltött polgárok számára tennék lehetővé, akik büntetlen elő­életűek, s az engedély kiadása iránti igény benyújtása előtti egy évben nem követtek el közigazgatási szabálysértést. Ráadásul huzagolt csövű fegyver igényléséhez további feltételül szabnák, hogy a kérelmező ezt megelőzően legalább öt éven át rendelkezzék sima csövű fegyverrel. Ugyancsak elutasítanák a fegyvertartási engedély kiadását az otthoni erőszakra, illetve a gyermekkel szembeni erőszakra hajlamos emberek között számon tartottaknak, illetve egészségügyi ellenjavallat esetén. Igaz, egyelőre az egészségügyi ellenjavallatot jelentő diagnózisok körét nem határozták meg. A munkacsoport ugyanakkor javasolná a fegyverviselés alsó korhatárának 25 évre csökkentését, s hogy a törvény pontosan határozza meg, a fegyvertartási engedély kiadása szempontjából a Közigazgatási szabálysértési törvénykönyv mely cikkelyeinek megsértése lenne kizáró körülmény.

(hk)