Vasárnapi üzenet: 2020. július 19.

A búza és a konkoly

2020. július 19., 08:47 , 1015. szám

Jézus példabeszédében egy ember jó magot vetett. Ez nemcsak egy szentéletű ember lehet; Jézus itt minden jóakaratú emberre gondolt. Az Úr szolgái, elsősorban a papok, lelkészek, katekéták, akik keresik a magyarázatot a rosszra, amely ott is megjelenik, ahol jószándékú emberek élnek, dolgoznak. A baj megjelenhet a legjobb családban is. A jó munkát végző ember nyugodtan alszik, mert munkáját rábízza a gondviselő Istenre. Hiszi azt, hogy „pihentében is megáldja az Úr azt, akit szeret”. De az ördög nem alszik. A kezdettől fogva hazug és gyilkos Sátán elveti a konkolyt az ember szívében, bűnös vágyakat ültet el benne. Megkísért minden embert, próbálja az ő veszélyes, mérgező hazugságát elültetni az ember szívében, azzal ámítva őt, hogy csakis az ő ötleteivel fogja igazán élvezni az életet. Azt terjeszti, hogy bűn nélkül az élet unalmas, és egyedül Isten nem tud boldogítani.

Két kapun keresztül próbál betörni az ember szívébe és a jó közösségek életébe: a szemek bűnös kívánságán és a test önző vágyain keresztül.

Egyeseket sikerül annyira megrontania, hogy szinte megszállottként cselekszik a rosszat, és nyelvükkel, tetteikkel mérgeznek, rombolnak. Mit tehet ilyenkor az ártatlan, jóra törekvő, jószándékú ember? Mit tehet ez ellen?

Az igazságot szerető ember hirtelen „szent” haragjában szeretné megtisztítani a világot a gonoszoktól. Jézus azonban ezt nem engedi, mert a jó és a rossz gyökerei az emberben és a közösségekben, mint a búza és a konkoly gyökerei is, egymásba fonódnak. A rosszak likvidálása az ártatlanok szenvedésével is járna. Különben is, a rosszakban is van még valami jó, és lehetőségük van a megtérésre életük végéig (lásd: jobb lator). A jók sem tökéletesek (pl. az elgyávult apostolok az Úr szenvedésének éjszakáján). Mindenesetre eljön a teljes igazságszolgáltatás ideje az utolsó ítélet napján. Addig is türelmesen együtt kell élnünk a fájdalmat okozókkal, bár nem beletörődve, hiszen a rosszat le lehet győzni a jóval. Erre tanít és biztat minket a Mester; Ő, aki már legyőzte a gonoszság fejedelmét, most is, bennünk is, világunkban is győzni tud, győzni fog, ha mi Rá figyelünk, Hozzá hűségesek maradunk.

Majnek Jenő Antal,
munkácsi római katolikus megyéspüspök