A Rákóczi-főiskola várja a jelentkezőket a magiszteri képzésre

2020. július 24., 14:55 , 1016. szám

Hamarosan elkezdődik a felvételi időszak az ország felsőoktatási intézményeiben, ezért Sztojka Miroszlávot, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola felvételi bizottságának titkárát arra kértük, foglalja össze a legfontosabb tudnivalókat az érdeklődők számára. Korábban (lásd a Kárpátalja július 2-án megjelent 1013. számát!) a beregszászi főiskola bachelor szintű képzéseivel kapcsolatban igyekeztünk hasznos tudnivalókkal szolgálni. Ezúttal a magiszteri szintű képzésekre, illetve a magyarországi intézményekkel közösen meghirdetett, Ukrajnában nem akkreditált képzésekre vonatkozó információkat foglaljuk össze.

– Mely szakokon indít magiszteri szintű képzéseket 2020-ban a Rákóczi-főiskola?

– Idén matematika, történelem és régészet, magyar nyelv és irodalom, ukrán nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, biológia, valamint tanítói szakokon várjuk a jelentkezőket magiszteri szintű képzéseinkre.

– Mit kell tudniuk a jelentkezőknek a felvételi eljárásról?

– Jelentkezni magiszteri szintű képzésekre az alapképzésben szerzett bachelor szintű oklevéllel, vagy szpecialiszt, esetleg magiszter szintű diploma birtokában lehet. Két csoportra bontanám a magiszteri szintű képzéseinket.

Az első csoportba a történelem és régészet, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, ukrán nyelv és irodalom, valamint biológia szakokat sorolnám, melyekre csak elektronikusan lehet jelentkezni. A jelentkezők felhasználói fiókjainak regisztrációja az elektronikus jelentkezési rendszerben augusztus 1-jén veszi kezdetét a következő címen: http://ez.osvitavsim.org.ua. A regisztráció kezdetéig bevezetésre kerülhet az Egységes állami elektronikus szolgáltatások portálja, melyen keresztül szintén regisztrálhatnak a felvételizők. Ez a portál a következő címen érhető el: https://diia.gov.ua/. A felhasználói fiók regisztrálásához meg kell adni a jelentkező e-mail-címét; az egységes idegen nyelv felvételi vizsgára való jelentkezéskor kapott vizsgalap számát, PIN-kódját és kiadási évét; a már megszerzett végzettséget igazoló okmány sorozatszámát, valamint mellékletének átlageredményét; továbbá fel kell tölteni a már megszerzett végzettséget igazoló okmány mellékletének és egy 3 x4 cm-es színes okmányképnek a szkennelt változatát is. Ezt követően a regisztrált felhasználói fiókon keresztül augusztus 5−22. között elektronikus formában be kell nyújtani a jelentkezési kérelmet a kiválasztott szakra vagy szakokra. A felvételi vizsgákra augusztus 25-én és 26-án kerül sor, illetve szeptember 1-jéig kell kihirdetnünk a felvételre ajánlottak névsorát. A jelentkezőknek szaktárgyi, illetve úgynevezett egységes felvételi vizsgát kell tenniük idegen nyelvből (єдиний вступний іспит з іноземної мови). Az egységes felvételi vizsga idegen nyelvből egy, a ZNO-hoz hasonló rendszerben lebonyolítandó megmérettetés, melyen a felvételizők július 1-jén vettek részt. Főiskolánk Beregszász, Kossuth tér 6. szám alatti felvételi irodájában minden jelentkezőnek szívesen segítünk az elektronikus felhasználói fiók regisztrálásában és a szükséges adatok, dokumentumok feltöltésében.

Bizonyos esetekben lehetőség van arra, hogy a történelem és régészet, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, ukrán nyelv és irodalom, valamint biológia szakokon magiszteri szintű képzésekre jelentkezők ne a tesztközpontokban, hanem intézményünkben tegyenek vizsgát idegen nyelvből:

– ha olyan betegségek miatt nem tudnak részt venni az egységes felvételi vizsgán, amelyek szerepelnek az Oktatási és Tudományos Minisztérium, valamint az Egészségügyi Minisztérium rendelete alapján erre feljogosító kóros állapotokról összeállított listában;

– ha esetükben az egységes felvételi vizsga teljesítéséhez egyéb különleges feltételek is szükségesek azokon kívül, amelyeknek a biztosítását az Oktatási és Tudományos Minisztérium, valamint az Egészségügyi Minisztérium rendelete előírja a független vizsgaközpontok számára;

– ha 2020. március 31. után fejezik be katonai szolgálatukat.

Felhívom a felvételizők figyelmét, hogy részletesebben a témáról a www.kmf.uz.ua weboldalon, felvételi szabályzatunk VIII. fejezetében olvashatnak.

Külön szeretnék kitérni arra, hogy a szpecialiszt vagy mesterszintű oklevéllel jelentkezők a ZNO-hoz hasonló rendszerben lebonyolítandó egységes felvételi vizsgát idegen nyelvből a főiskolán tett idegen­nyelv-vizsgával helyettesíthetik.

A második csoportba a matematika és a tanítói szakok tartoznak, melyekre személyesen lehet jelentkezni augusztus 10–21. között. A felvételi vizsgákra augusztus 25–28. között kerül sor, ezek után augusztus 31-ig kell kihirdetnünk a felvételre ajánlottak névsorát. A jelentkezőknek szaktárgyi, illetve idegennyelv-vizsgát kell tenni a főiskolán. Jelentkezni személyesen lehet a következő dokumentumok benyújtásával: a személyi igazolvány és másolata, a felsőfokú végzettséget igazoló oklevél és annak melléklete (az eredeti példányok és egy-egy másolatuk).

Szaktárgyi felvételi vizsga alatt egy belső, a főiskolán tett (a felvételiző által választott szaknak megfelelő) vizsgát kell érteni. Például a matematika szakra felvételizők matematikából tesznek szaktárgyi felvételi vizsgát. A felvételi vizsgák témái és a különböző típusú mintafeladatok minden tárgyból és minden képzési szintre vonatkozóan megtalálhatók intézményünk honlapján (www.kmf.uz.ua). Ugyanitt olvasható a felvételi eljárással kapcsolatos minden egyéb információ is.

Felhívom a jelentkezők figyelmét, hogy a 2020-as felvételi szabályzat magiszteri szintű történelem és régészet, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, ukrán nyelv és irodalom, valamint biológia képzések esetén pótfelvételi eljárást is lehetővé tesz. A pótfelvételi eljárásban azok a jelentkezők vehetnek részt, akik sikeresen teljesítették július 1-jén az egységes felvételi vizsgát idegen nyelvből. Itt kell újra megjegyeznem, hogy a szpecialiszt vagy mesterszintű oklevéllel jelentkezők a ZNO-hoz hasonló rendszerben lebonyolítandó egységes felvételi vizsgát idegen nyelvből a főiskolán tett idegennyelv-vizsgával helyettesíthetik. A pótfelvételire vonatkozó jelentkezési kérelmek benyújtására szeptember 15–30. között van mód. A felvételi vizsgákra október 5–7. között kerül sor.

– Milyen magyarországi oktatási intézményekkel közösen meghirdetett, Ukrajnában nem akkreditált képzésekre lehet jelentkezni a Rákóczi-főiskolán?

– A gödöllői Szent István Egyetem kertészmérnök, mezőgazdasági mérnök, illetve élelmiszeripari mérnök képzéseket indít Beregszászban. A Nyíregyházi Egyetem gazdálkodás és menedzsment, ének-zene tanár (tanítói szakképzettség alapján), rajz- és vizuáliskultúra-tanár (tanítói szakképzettség alapján) szakokat, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola pedig református katekéta-lelkipásztori munkatárs, illetve görögkatolikus katekéta szakot hirdet a Rákóczi-főiskolán. A Debreceni Egyetem is együttműködik főiskolánkkal, s négy szakon indít kihelyezett képzést: ápolás és betegellátás, gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus és szociálpedagógia. E képzésekre a jelentkezők érettségi bizonyítvány alapján felvételizhetnek.

A képzési programokra vonatkozó jelentkezési határidőkről a főiskola honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.

Külön szeretnék kitérni arra, hogy a karantén miatt a felvételizők csak előzetes időpontfoglalás alapján nyújthatják be jelentkezésüket főiskolánkra. Időpontot foglalni a tanulmanyikmf@gmail.com e-mail-címen, a (+3803141)-2-43-43-as vezetékes, vagy a +380984681266-os mobilszámon lehet munkanapokon 8.00 és 17.00 óra között.

– Mire kell odafigyelniük a sorkatonai szolgálatra köteles jelentkezőknek?

– A bevezetett karanténintézkedéseknek megfelelően Ukrajna állampolgárainak behívása sorkatonai szolgálatra a 2020. május–júliusi időszakra tolódott, minek következtében az előző képzési szintet idén befejező, és tanulmányaikat folytatni kívánó személyek nem érkeznek mentességet szerezni a sorkatonai szolgálat megkezdése alól. Ukrajna Miniszteri Kabinetje 179. sz., 2020. február 26-án kiadott rendeletének 5. pontja alapján a 18–19 éves ukrán állampolgárokat kizárólag a saját kérésükre (írásos kérvényük alapján) hívhatják be sorkatonai szolgálatra. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (az érintettek megkeresése alapján) előzetesen regisztrálja azokat a következő képzési szintre jelentkező felvételizőket, akik a 20. életévüket már betöltötték.

Az előzetes regisztrációra jogosultak:

– azon személyek, akik 2020-ban bejelentkeztek a külső független tesztelésre, vagy rendelkeznek a korábbi években kiállított tanúsítványokkal;

– azon személyek, akik 2020-ban bejelentkeztek az egységes idegennyelv-vizsgára (abban az esetben, ha a választott szakra történő jelentkezéshez kötelező az egységes idegennyelv-vizsga eredményének felmutatása);

– azon személyek, akik nyilatkoznak arról, hogy a 2020-as felvételi eljárás során a II. RF KMF valamely nappali tagozatos képzésére kívánnak jelentkezni. 

A II. RF KMF igazolást állít ki az előzetes regisztrációról és a további felvételi eljárásban való részvételről az előzetes regisztráció lehetőségével élő azon jelentkezők számára, akik Ukrajna elnökének 109/2020 sz. rendelete alapján behívandók sorkatonai szolgálatra. Az igazolás szükség szerint bemutatható a hadkiegészítő parancsnokságokon.

Befejezésül szeretném felhívni a jelentkezők figyelmét, hogy a felvételi eljárással kapcsolatos bármilyen kérdésben egyedül a Rákóczi-főiskola 2020. évi felvételi szabályzata (www.kmf.uz.ua) tekinthető minden részletre kiterjedő és az esetleges panaszok, jogorvoslati lehetőségek szempontjából is mérvadó dokumentumnak.

Jó egészséget, kitartást és sok sikert kívánok minden felvételizőnek!

(hk)