Mennyi nyugdíj jár a családfenntartó után?

2011. április 22., 10:00 , 536. szám

"Harmincöt évesen, három kiskorú gyermekkel maradtam özvegyen tavaly ősszel. A családfenntartó egyedül a férjem volt, akié a két kisebbik, második házasságomból született gyermek. Magam szülési szabadságon voltam, amikor 58 évesen elhunyt. Férjem egész életében dolgozott, munkaviszonya egyetlen napra sem szakadt meg, felsőfokú végzettséggel rendelkezett, vezető tisztségeket töltött be jelentős vállalatoknál. Ennek ellenére a Nyugdíjalap halála után csupán 1400 hrivnya nyugdíjat számolt fel a gyerekeknek, ami gyanúm szerint az ilyenkor kiutalható minimális összeget jelenti. Arra kérném a válaszát, reális-e a felszámított nyugdíj, s vajon csak a gyermekek jogosultak a járandóságra vagy én is?"

- Ezt a kérdést Az általánosan kötelező állami nyugdíjbiztosításról (N: 1058-IV / 09. 07. 2003.) címet viselő jogszabály (a továbbiakban: Törvény) szabályozza. A családfenntartó elvesztése jogcímen járó nyugdíjjárulék mértéke eltérő lehet:

1) a család munkaképtelen tagjainak számától függően, akiket a megboldogult tartott el (lásd a Törvény 37. paragrafusát!);

2) a megboldogult munkaéveinek számától függően (a Törvény 27., 25. paragrafusai alapján);

3) a "hivatalos" munkabérek nagyságától függően a nyugdíj kiszámításánál figyelembe vett, a megboldogult által munkával töltött időszakokban (bármely 60 hónap a 2000. 07. 01. előtti időszakból, s a teljes ezt követő időszak) (a Törvény 27., 40. paragrafusai alapján).

A Törvény 36. paragrafusa értelmében a családfenntartó elvesztése miatt nyugdíjra jogosultak:

1) ön, az özvegy, mivel az elhunyt hitvese, nem dolgozik, s a megboldogult gyermekeit neveli (ez a jogosultság a gyerekek 18 éves koráig áll fenn, azzal a feltétellel, hogy addig nem létesít hivatalos munkaviszonyt);

2) a megboldogult gyermekei 18 éves korukig (amennyiben továbbtanulnak nappali képzésen, 23 éves korukig jár a támogatás);

3) az elhuny mostohagyermeke, az édes gyermekekkel megegyező arányban, azzal a feltétellel, hogy nem részesül tartásdíjban;

4) az elhunyt szülei, amenynyiben rokkantak vagy elérték a nyugdíjkorhatárt.

Téved, ha azt feltételezi, hogy a gyermekeinek a családfenntartó elvesztése címén felszámított nyugdíj a kiutalható minimális összeget jelenti, ugyanis esetükben a minimális nyugdíj 764 hrivnyát tett volna ki mindannyiukra számítva, azaz önre és a gyermekeire együttvéve (a Törvény 28. és 37. paragrafusának figyelembevételével).

A Törvény 37. paragrafusa értelmében a családfenntartó elvesztése jogán járó nyugdíj két és több nem munkaképes családtag esetén (azaz amennyiben a megboldogult egynél több személyt tartott el) az életkor alapján járó nyugdíj 100 százalékát teszi ki (azaz azt az összeget, mely az elhunytat megillette volna, ha a halála időpontjában nyugdíjba vonul), amely összeg egyenlő arányban oszlik el a család nem munkaképes tagjai között.

Azt, hogy pontosan milyen összegű nyugdíj illette volna meg a férjét, csak a megboldogult munkával töltött éveinek számát, a nyugdíj kiszámításánál figyelembe vett időszakokat, valamint az akkor érvényes hivatalos átlagbéreket ismerve lehetne kiszámítani. Amennyiben egy szakértő mindezek ismeretében megerősíti, hogy a férje nyugdíjának mértékét helytelenül állapították meg, s a Nyugdíjalap nem kívánja kiküszöbölni a hibát, forduljon a bírósághoz.

hk