Tisztújító közgyűlés a Beregszászi KÉSZ-ben

2020. november 17., 14:18 , 1033. szám

Október 29-én tartotta beszámoló-választó gyűlését a közel 50 tagot számláló Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, amely idén ünnepli megalakulásának 5. évfordulóját. A közgyűlés Molnár János esperes-plébános atya által vezetett imával kezdődött.

Jakab Eleonóra elnök beszámolójában elhangzott, hogy az elmúlt 5 év alatt a szövetség számos programját sikerült rendszeressé tenni. A BKÉSZ minden évben méltatja a magyar kultúra napját egy-egy művész kiállításának megrendezésével. Szerveztek már kiállítást Gogola Zoltánnak, ifj. Hidi Endrének, Veres Ágotának és Csernyiga Gyulának.

A házasság hete kapcsán két alkalommal sikerült egy-egy eseményt megszervezniük. Rendszeressé vált, hogy BKÉSZ-tagok végzik a nagyszerdai keresztutat.

A beregszászi szövetség számos alkalommal szervezett az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából megemlékezést, melynek vendégei volt Milován Sándor, Varga János, Molnár László, a kárpátaljai '56-os események résztvevői, valamint előadást tartott dr. Váradi Natália, a II. RF KMF tanára, és Kovács Elemér közíró e témához kapcsolódó könyvének bemutatójára is sort került.

Az elmúlt 5 év alatt a BKÉSZ közreműködésével felújították a beregszászi temetőben nyugvó apácák sírjait és 6 keresztet Beregszászban, Muzsalyban, Benében és Asztélyban.

A szövetség szervezésében emlékkonferenciát rendeztek dr. Linner Bertalan sebész születésének 130. évfordulója alkalmából. Megalapították a Linner-díjat, melyet minden évben odaítélnek egy-egy olyan személynek, aki keresztényi magatartásával önzetlenül szolgálja közösségét. Eddig ilyen díjban részesült dr. Milyó Péter, Prófusz József (posztumusz) és dr. Gaál Géza.

Ezenkívül háromnyelvű prospektust készítettek a beregszászi római katolikus templomról. A Kárpátaljai Ferences Misszióval közös szervezésben könyvbemutatót tartottak Szedő Dénes pap-költő műveiből.

Két évvel ezelőtt bekapcsolódott a Beregszászi KÉSZ az Őrzeni kincses temetőket című Kárpát-medencei programba, s ennek eredményeként megújult 15 ismert ember sírja a beregszászi köztemető egykori római katolikus sírkertjében, valamint a temetőkutatás anyagaiból született egy kiadvány, amelybe közel 100 nevezetes ember sírja került be. A kiadvány megjelentetése a Rákóczi-főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának munkatársaival együttműködve, Magyarország Beregszászi Konzulátusának támogatásával valósult meg.

Mindezek mellett a beregszászi szövetség képviselői részt vettek a KÉSZ közös rendezvényein, kongresszusain, zarándoklatain.

Az elnöki beszámolót követően sor került a tisztújításra. A közgyűlés újabb 5 évre szavazott bizalmat Jakab Eleonóra elnöknek, Bárdos István alelnöknek, és titkárnak megválasztotta dr. Tarpai Zsuzsát.

Ezt követően sor került az elkövetkezendő félév feladatainak vázolására. Többek között döntés született arról, hogy elindítják az eljárást a Beregszászi KÉSZ hivatalos bejegyeztetése érdekében. Folytatni szeretnék a beregszászi köztemető egykori református sírkertjében nyugvó beregszászi nevezetes emberek sírjainak feltárását és felújítását. Az idén a járvány miatt szűk körben kerül sor a Linner-díj átadására, a magyar kultúra napja alkalmából újabb kiállítást szeretnének szervezni.

A Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének közgyűlése hálaadással ért véget.

jn