A külföldi postai küldeményekkel kapcsolatos vitákról

2020. november 24., 14:51 , 1033. szám

„Közel másfél éve küldeményt kaptam egy külföldi csomagküldő szolgálattól. Egy Kínában gyártott árut szállítottak le nekem. Úgy egy hónapja levelet kaptam tőlük, hogy fizessem meg nekik a külföldi árura kirótt vámot, amelyet ők fizettek meg helyettem, mert ellenkező esetben nem lett volna joguk teljesíteni a megrendelésemet. Most azzal fenyegetnek, hogy ha nem fizetek, az ügyemet átadják az adósságbehajtóknak. Már több mint egy éve ismét Ukrajnában élek. Jogukban áll bármit követelni tőlem ennyi idő után? Igaz, hogy postai küldemények esetében országunkban egy év az elévülési idő?”

– Igaz, hogy bizonyos szállítással, postai küldeményekkel összefüggő követelések esetében az elévülési idő egy esztendő. Ugyanakkor a külföldi szállítással kapcsolatos vitákban az elévülési időt Ukrajna nemzetközi szerződései, a nemzetközi fuvarozási egyezmények rendelkezései alapján határozzák meg.

A nemzetközi magánjogról szóló törvény szerint, ha a szerződő felek között nincs megegyezés a vitás esetekben alkalmazandó jogról, annak az országnak a törvényeit kell alkalmazni, amelyek a legszorosabban kapcsolódnak az ügylethez. Tekintettel arra, hogy esetünkben a szállítást külföldön teljesítette egy ott bejegyzett jogi személy, a vitát minden bizonnyal az adott országban érvényes jogszabályok alapján kell rendezni, figyelembe véve szükség esetén az adott ország és Kína közötti esetleges megállapodásokat, illetve a külföldi ország és Ukrajna közötti egyezményeket.

hk