Érvényteleníthető-e a lakásprivatizáció?

2011. április 15., 10:00 , 535. szám

"Szüleim nevemre íratták a közüzemi számlákat, majd kiköltöztek közös lakásunkból, s egy bérelt lakásba jelentkeztek be. Miután férjhez mentem, bejelentettem a lakásba a férjemet. Idővel a testvérem, aki ugyanide volt bejelentve, saját lakást vett, és ő is kijelentkezett. Nem sokkal később a férjemmel kettesben privatizáltuk a lakást, fele-fele arányban osztozva meg a tulajdonjogon. Ennek eredményeként azonban a szüleimnek és a testvéremnek semmi sem jutott az ingatlanból, míg a férjemé lett egy számára idegen lakás fele. Van-e lehetőség arra, hogy megismételjük a privatizációt, s ha igen, mit kell tennünk ennek érdekében?"

- A jogszabályok értelmében az ingatlan egyenlő arányban adatik azok tulajdonába, akik a privatizációt kezdeményező kérvény benyújtásának pillanatában oda voltak bejelentve. Miután a kérvényen szereplő benyújtási dátum által jelzett időpontban ön és a férje laktak a lakásban (azaz a privatizációs kérvény két személy nevében lett benyújtva), mindketten az ingatlan felének tulajdonjogára tettek szert, tehát a házastársa jogosan birtokolja a maga tulajdonrészét.

A jogszabályok elvben lehetővé teszik, hogy a bíróságon keresetet nyújtson be a privatizációt végrehajtó szerv azon döntésének megsemmisítését kérve, amellyel magántulajdonba adta a lakást. Amennyiben a bíróság eleget tesz a kérésének, a lakás ismét "állami" tulajdonba kerül, ön pedig a férjével együtt tulajdonosból bérlővé minősül vissza. Ukrajna Lakáskódexének 65. paragrafusa értelmében ahhoz, hogy a szüleit és a testvérét újra bejelentse az "államivá" visszaminősített lakásba, szüksége lesz a férje írásos beleegyezésére. Az ilyen írásos beleegyezés nélkül csupán kiskorú gyermekeit áll jogában bejelenteni a lakásba.

Azonban nem hallgatható el, hogy már a szüleinek és a testvérének a lakás résztulajdonára vonatkozó igényének bírósági megjelenítése, azaz a privatizációs határozat érvénytelenítése is problémásnak tűnik, hiszen annak idején mindannyian önként jelentkeztek ki a lakásból, azaz saját kezdeményezésükre veszítették el abban lakhatási jogukat.

hk