Eladható-e a tartozás az adós tudta nélkül

2011. április 8., 10:00 , 534. szám

"Tavalyelőtt vásárlási hitelt vettem fel. Rendesen törlesztettem a tartozásomat egészen 2010 szeptemberéig, amikor is elveszítettem az állásomat. Többször kértem a banktól a hitelem törlesztésének átütemezését, de mindannyiszor elutasítottak, mivel nem volt sem munkám, sem jövedelmem. Idén januárban ismét kaptam munkát, s szerettem volna folytatni a hitel törlesztését. Amikor azonban felhívtam a bankot, megtudtam, hogy hitelemet az értesítésem nélkül még tavaly novemberben továbbadták egy adósságbehajtó cégnek. Nem kis nehézségek árán sikerült felvennem a kapcsolatot a szóban forgó céggel, ahol kezdetben nem zárkóztak el attól, hogy részletekben fizessem vissza a tartozásomat, később azonban közölték, ha nem törlesztem az adósság teljes összegét az általuk megadott határidőig, megbírságolnak. Kérdésem az volna, tehetek-e valamit a behajtók és a bank ellen, akik a fejem felett döntenek az engem érintő kérdésekről, s még csak nem is tájékoztatnak?"

- Először is, szögezzük le, hogy a banknak jogában állt megtagadni öntől a hiteltörlesztés átütemezését, majd pedig eladni a tartozását. A helyzet ugyanis az, hogy Ukrajna Polgári Törvénykönyve (UPTK) 516. paragrafusának 1. pontja értelmében a szerződés feltételeinek megsértése esetén a hitelező személyének cseréje a kötelezettség tekintetében az adós beleegyezése nélkül történik. Ugyanakkor az UPTK 516. paragrafusa 2. pontja értelmében az adóst írásban kell tájékoztatni a hitelező személyének változásáról a kötelezettség vonatkozásában. Az a körülmény, hogy nem értesítették szabályosan az adóssága továbbadásáról, nem mentesíti önt a törlesztés kötelezettsége alól, azonban biztosíthat némi fizetési haladékot: az UPTK 517. paragrafusa 2. pontjának értelmében ugyanis az adósnak jogában áll nem törleszteni adósságát az új hitelezőnek, amíg nem bizonyítják előtte, hogy a kötelezettségével kapcsolatos jogok az új hitelezőre szálltak át. Azaz a behajtó cégnek mindenekelőtt fel kellett volna mutatnia önnek azokat a dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy a hitellel kapcsolatos jogok rá szálltak át. Mivel ezt nem tette meg, a helyzet tisztázása érdekében önnek jogában áll kérvényt írni a banknak és a behajtó cégnek címezve, s várni a hivatalos tájékoztatásukat. Amennyiben a behajtó cég megpróbálna nyomást gyakorolni önre az azonnali adósságtörlesztés érdekében, jogában áll a rendőrséghez fordulni.

hk