A külföldiek ukrajnai tulajdonáról

2020. december 21., 10:27 , 1037. szám

„Külföldön élünk a feleségemmel, s nemrég lemondtunk az ukrán állampolgárságunkról. Mivel annak idején sürgősen el kellett utaznunk, nem érkeztünk eladni kárpátaljai házunkat. Utóbb nem is bántuk, hogy így alakult, legalább volt hol meghúzni magunkat, amikor hazalátogattunk. Most elhatároztuk, hogy túladunk a házon. Érdekelne, vajon származhatnak-e problémáink az ingatlan eladása során vagy hazalátogatásunk alatt abból, hogy lemondtunk az ukrán állampolgárságunkról?”

– Az állampolgárság változása általában nem befolyásolja a tulajdonosi jogokat Ukrajnában, akár ingatlanról, akár egyéb vagyonról legyen szó. Egyedül a földrészlegek, ezen belül is elsősorban a termőföld vásárlásával és birtoklásával kapcsolatban merülhetnek fel bizonyos korlátozások.

Ami ukrajnai látogatásukat illeti, A külföldiek és hontalanok jogi helyzetéről szóló törvény 3. cikkelyének 1. pontja kimondja, hogy az Ukrajnában törvényesen tartózkodó külföldiek és hontalan személyek ugyanazokat a jogokat és szabadságokat élvezik, mint Ukrajna állampolgárai, s ugyanazok a kötelezettségek terhelik őket, kivéve az Ukrajna Alkotmánya, törvényei vagy nemzetközi szerződései által meghatározott eseteket.

hk