A pedagógusok korkedvezményes nyugdíjazásáról

2020. december 19., 10:29 , 1037. szám

„Ötvenhárom éves fizikatanár vagyok, a mostani a 28. évem az iskolában. Úgy tűnik, rövidesen kénytelen leszek családi okokból nyugdíjba menni. Azt hallottam, hogy már a 28 év munkaviszony sem elég a korkedvezményes nyugdíjazáshoz a pedagógusok esetében, de mindenki másként értelmezi a törvényeket. Kérem, árulja el, hogy mikor mehetnék legkorábban nyugdíjba?”

– A kötelező állami nyugdíjbiztosításról szóló törvény záró rendelkezéseinek 2-1. pontja változatlanul biztosítja a nyugdíjjogosultságot a szolgálati idő alapján többek között a tanárok számára is, feltéve, hogy munkával töltött éveik száma elegendő a korkedvezményes öregségi nyugdíj megadásához.

A szolgálati idő alapján azok az oktatási dolgozók jogosultak a nyugdíjazásra, akik a miniszteri kabinet 1993. 11. 04-i 909. sz. határozatában (Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років) felsorolt munkakörök valamelyikében dolgoznak, s A nyugdíjellátásról szóló törvény 55. cikkelyének e) pontja értelmében betöltötték 55. élet­évüket, illetve rendelkeznek az előírt szakmai szolgálati idővel (vagyis, esetünkben, pedagógusként dolgozva tettek szert a korkedvezményes nyugdíjazáshoz megkövetelt szolgálati időre).

Azok az 55. életévüket betöltött személyek kérhetik a nyugdíjazásukat, akiknek a szolgálati ideje pedagógusként

– 2020. április 1. és 2021. március 31. között – legalább 28 év;

– 2021. április 1. és 2022. március 31. között – legalább 28 év 6 hónap.

Mint látható, a megkívánt szakmai szolgálati idő évente hat hónappal nő, mígnem 2024-ben eléri a 30 évet. A szolgálati időbe a tanulással töltött évek (egyetem, főiskola) nem számítanak bele.

Az 55 éves kor elérése előtt azok a személyek jogosultak öregségi nyugdíjra, akik

– 2016. január 1-jéig legalább 25 év 6 hónap szolgálati idővel rendelkeztek, vagy

– 1971 előtt születtek.

Ezek szerint:

– 50 éves kortól kérhették/kérhetik a nyugdíjazásukat az 1966. január 1. – 1966. június 30. között születettek;

– 50 év 6 hónaposan – az 1966. július 1. és 1966. december 31. között születettek;

– 51 évesen – az 1967. január 1. és 1967. június 30. között születettek;

– 51 év 6 hónaposan – az 1967. július 1. és 1967. december 31. között születettek;

– 52 évesen – az 1968. január 1. és 1968. június 30. között születettek;

– 52 év 6 hónaposan – az 1968. július 1. és 1968. december 31. között születettek;

– 53 évesen – az 1969. január 1. és 1969. június 30. között születettek;

– 53 év 6 hónaposan – az 1969. július 1. és 1969. december 31. között születettek;

– 54 évesesen – az 1970. január 1. és 1970. június 30. között születettek;

– 54 év 6 hónaposan – az 1969. július 1. és 1970. december 31. között születettek;

– 55 évesen – az 1971. január 1. után születettek.

Következésképpen, ön jövőre, de legkésőbb 2022-ben nyugdíjba mehet.

hk