Amit a szociális kedvezményekről tudni lehet

2011. március 25., 09:00 , 532. szám

Olvasóink számos kérdést intéznek Iljasovics Viktor ügyvédhez, aki Az ügyvéd válaszol rovatában igyekszik is lehetőségeihez mérten tanácsot adni ügyes-bajos dolgainkban. Számos kérdés azonban nem annyira a jogász, mint inkább a szociális ellátással foglalkozó szakember asztalára való, ezért megpróbáltuk megkeresni az illetékeseket.

Kedvezmények nagycsaládosoknak

"Ötgyermekes anya vagyok - írta olvasónk szerkesztőségünkhöz címzett elektronikus levelében. - Nemrégiben megkaptuk a nagycsaládosok státuszát és a velejáró igazolványokat is. Mindezidáig azonban csak a gáz- és villamosenergia-fogyasztásra, illetve utazásra kapunk kedvezményt. Az interneten rákerestem a törvényre, amely sokkal több kedvezményt sorol fel. Kérdésem az volna, hogy mégis milyen kedvezmények illetik meg a nagycsaládosokat?"

A kérdést továbbítottuk Gerzsenyi Idának, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal szociális kérdésekben illetékes osztálya szakemberének, aki megerősítette, hogy a nagycsaládosok valóban lényegesen több kedvezményre jogosultak, mint amennyit a levélíró említ. Így például 50 százalékos kedvezmény jár többek között a lakbér és a telefondíj térítése terén is. Mint rámutatott, a konkrét eset pontos ismerete nélkül nehéz kielégítő választ adni az olvasói kérdésre, néhány körülményre mindazonáltal felhívta a figyelmet. Elmondása szerint, a kedvezmények teljes körének igénybevételéhez nem elégséges megkapni a nagycsaládosoknak járó igazolványokat, hanem az érintetteknek be kell kerülniük az állami kedvezményekre jogosultak központi nyilvántartásába, amit a területileg illetékes állami közigazgatási hivatal szociális főosztályán tehetnek meg a szükséges okmányok benyújtása alapján. A szakember arra is felhívja a figyelmet, hogy a legtöbb kedvezmény igénybevétele a nagycsaládosok által ezt követően sem lesz automatikus, azt a jogosultaknak minden esetben maguknak kell kérniük az adott szolgáltatónál, például a telefontársaságnál, benyújtva az ott kért dokumentumokat.

Csak a falun élő pedagógusoknak jár kedvezmény

"Tudomásomra jutott, hogy a falusi pedagógusok kedvezményben részesülnek bizonyos szolgáltatások, például a villamos energia és a gáz díjának fizetésénél. Jogosult-e erre a kedvezményre az az egyedül élő nyugdíjas pedagógus, aki kinevezésétől nyugdíjazásáig összesen 40 évet falun dolgozott le, de most városban él?" - kérdezi beregszászi olvasónk.

Mint a szociális osztályon érdeklődésünkre elmondták, a szóban forgó kedvezmény valóban létezik, de csupán a falun élőkre vonatkozik, így azok, akik a városba költöztek, azaz nem élnek vidéken, sajnos nem jogosultak rá, nem vehetik azt igénybe.

Jár-e kedvezmény, ha villannyal fűtünk?

"Jár-e a kedvezményes díjszabás a villanyárammal való fűtésre, ha a házban, ahol élek, megszűnt a központi fűtés, s kénytelen vagyok villannyal melegíteni? Esetleg jár valamilyen támogatás ilyen helyzetben a gázfűtésre való átálláshoz?" - kérdezi bátyúi olvasónk.

A jelenlegi szabályozás szerint a villanyárammal főzők és fűtők havi 250 kWh mennyiségig kedvezményesen, pillanatnyilag 24,34 kopijka/kWh díjszabással számolhatnak el az elfogyasztott energiáért. Azonban mint azt a megyei villamosáram-szolgáltatónál, az Oblenergónál érdeklődésünkre elmondták, sokan félreértik ezt a kedvezményt, mert az nem jár automatikusan a villannyal fűtőknek, csupán abban az esetben vehető igénybe, ha az adott lakóházat eleve úgy tervezték és adták át, hogy abban villamos energiával megoldott a fűtés és a főzés, azaz földgáz igénybevételére nincs lehetőség.

Információink szerint a gázfűtésre való átálláshoz a tömblakásokban jelenleg semmiféle állami vagy önkormányzati kedvezmény, támogatás nem vehető igénybe.

zzz