Beleszólhat-e a lakó, hogy ki lesz a szomszédja?

2021. január 25., 10:27 , 1041. szám

 „A szomszédságunkban lévő házat eladták. Állítólag egy többszörösen büntetett előéletű személy szeretne a közelünkbe férkőzni. Aggódunk, mert a tulajdonos sem informál bennünket kellőképpen. Van beleszólásunk abba, hogy ki költözhet mellénk?”

– Ukrajna polgárainak jogait és kötelezettségeit az Alkotmány és a hatályos törvények garantálják, azokat békeidőben csak a bíróság korlátozhatja indokolt esetben és a jogszabályokban rögzített módon. Lényegében ugyanez vonatkozik a büntetett előéletű személyekre is: miután letöltötték az elkövetett bűncselekményért rájuk kirótt büntetést, illetve hatályukat vesztették a bíróság által esetleg velük szemben alkalmazott egyéb szankciók, magánszemélyként ugyanazok a jogok illetik meg őket a lakhatás, az ingatlanvásárlás tekintetében, mint a többi, büntetlen előéletű polgárt. A büntetett előéletből következő speciális törvényi korlátozások esetünkre nem vonatkoznak.

Másfelől, szomszédjának jogában áll szabadon rendelkezni tulajdonával, vagyis eladhatja az ingatlanát akár egy büntetett előéletű személynek is. Az eladó nem köteles tájékozódni a vevő előéletéről, s az sem tartozik a kötelezettségei közé, hogy tájékoztassa önöket, a szomszédjait az új tulajdonos kilétéről.

A fentiekből következik, hogy önöknek szomszédokként nincs beleszólásuk abba, hogy ki lesz a ház új lakója.

hk