Hová, meddig fordulhatunk a temetési támogatásért?

2011. március 18., 09:00 , 531. szám

"Kérem, írja meg, hogy az elhalálozás után meddig igényelhető még a temetési támogatás, s kihez kell fordulni ez ügyben? Az a helyzet, hogy apám Ungváron volt bejelentve, valójában azonban nálunk élt falun, s itt is dolgozott."

- Miután az olvasó számos kérdést nem tisztázott levelében, több lehetőséggel is számolnunk kell válaszunkban.

1) Amennyiben az édesapa nem volt nyugdíjas, és bejegyezve sem volt a helyileg illetékes foglalkoztatási központban, úgy a Miniszteri Kabinet 99. számú, 2007. január 31-i határozata értelmében az elhunyt bejelentett lakóhelye szerint kell intézkednie a levélírónak a halál időpontjától számított hat hónapon belül. Miután a szóban forgó kormányrendelet nem nevesíti az ügyben eljárni hivatott hivatalt, valószínűsíthető, hogy a helyi önkormányzatról van szó.

2) Amennyiben nem volt nyugdíjas, de nyilvántartásba vették munkanélküliként a foglalkoztatási központban, úgy a munkaügyi minisztérium 309. számú, 2000. december 22-i parancsa értelmében a megboldogult apa lakhelye szerint illetékes foglalkoztatási központhoz kell fordulni a halálát követő hat hónapon belül.

3) Amennyiben az elhunyt nyugdíjas volt, Ukrajna törvénye az általánosan kötelező nyugdíjbiztosításról és az Ukrajnai Nyugdíjalap Igazgatóságának 22-1-es számú, 2005. november 25-i határozata értelmében a levélírónak az Ukrajnai Nyugdíjalapnak az elhunyt apa bejelentett lakhelye szerint illetékes főosztályához kell fordulnia. A fentebb említett dokumentumok nem jelölnek meg bejelentési határidőt, ezért adott esetben a kérelem nem évül el.

hk