Tornai József: Csillagos csillag

2021. február 14., 12:30 , 1044. szám

én nem tudtam hogy

magos kősziklának oldalában nyílik a szerelem-

orvosság

hogy megrakják a tüzet

mégis elaluszik

hogy sej rózsa rózsa ékes vagy

hajnali csillag fényes vagy

hogy béres vagyok béres

béresnek szegődtem

hogy két fekete göndör hajú

lovam vagyon hogy

fölülről fúj az őszi szél

hogy márványkőből márványkőből van a tisza feneke

hogy lányok ülnek a toronyban

aranykoszorúban

hogy gyere ki te gyöngyvirág

mert feljött a holdvilág jaj

hogy besenyei kertek alatt

folyik a szerelem-patak

hogy száraz a bokor a tetőn

elhagyott az én szeretőm

vagy kimentem a hegyre lenéztem a völgybe

ott láttam egy asztalt búval megterítve vagy erdő

nincsen zöld ág nélkül

az én szívem bánat nélkül

vagy jaj de szépen muzsikálnak zöld erdőben

a huszárnak hogy kiszáradt a bodzafa

hol hálunk az éjszaka

hogy de szépen szól a cimbalom vagy

víz alá víz a malom alá víz

hajtja a malmot ihajlá

vagy a szántói híres utca

cimbalommal van kirakva

valahányszor végig megyek rajta              

nótát ver a csizmám sarka

és a többi százat és még ezret

nem tudtam és megrémültem

tőlük és megvakultam és újraláttam és zengett a fülem

és csattogott a nyelvem

a fejem röpült vissza ázsiába

az idő tölgyfájához a szív

kezdetéhez harangok bronzához

magyarázkodtak a harangok beszéltek a citerák

táncoltak mellemben a bőgők dobok

legények leányok és lehajtottam

a fejem ekkora áldástól        

és fölemeltem agancsom torkomat

kitátva fényt lövellt

a csillagos csillag

 

 

Nem hosszú ez a vers, nem kell félni tőle. Nem is kusza. Egyetlen pillanat alatt rájövünk, hogy mesés népdalaink szebbnél szebb soraiból áll össze az első – jelöletlen – szakasza. Ez a hosszabb rész egészen addig tart, hogy „a szántói híres utca / cimbalommal van kirakva. / Valahányszor végigmegyek rajta, / nótát ver a csizmám sarka”. És amíg idáig eljutunk, énekhangok, dallamok csengenek fülünkben, bánat és öröm kavarog szívünkben, hegyi patak tisztaságú költői képek kísérnek.

És ez népdalkincsünknek mindössze csak egy olyan icipici szelete, hogy szinte láthatatlan. Még ízelítőnek is csekélyke. Olyan káprázatos gazdagságú népdalkincsünk van, hogy párját ritkítja a kerek nagyvilágon. Nem véletlen, hogy ezt a felbecsülhetetlen gazdagságot a következő aránybemutatással szokás érzékeltetni: a nagyjából tizenötmilliónyi magyarságnak kétszázezer népdala van lejegyezve, míg a nyolcvanmilliós lélekszámú németségnek hatezer.

Az pedig külön szédület, hogy legősibb darabjaink nemcsak a Jézus születése körüli időkre, hanem még az azt megelőző évszázadokra is visszamutatnak. Így aztán térben Ázsiát idézik fel, származásunk őshelyét, ahogyan ezt a Tornai-vers második – rövidebbik és szintén jelöletlen – része említi a „cimbalmos utca” utáni szakaszban.

És akkor még egy szót sem szóltunk az agancsos fejről, mely a költemény végén az Ázsiából Európába eljutott magyarság metamorfózisára utal. Arra a „szarvassá változásra” figyelmeztet minket, arra a szükségszerű kultúramódosulásra, amely nyugativá alakította a magyarságot, miközben keletisége minduntalan felszegi szépséges agancsos fejét…

Penckófer János